Torfinn Lysfjord, direktør for energi og region riksdekkende i GK Norge AS. Foto: VVSforum/Per H.

– På tide med tvangsmulkt for byggeiere som mangler energiattest

GK:

0

– Dette har vi i GK etterlyst lenge. Vi er tilhengere av energimerkeordningen, men har lenge vært kritiske til håndhevingen av ordningen. Det har rett og slett ikke gitt konsekvenser å ikke følge forskriften, sier Lysfjord. Det er VVSforum.no som siteter ham på dette.

– Nå har heldigvis NVE tatt grep og bøtelagt åtte eiere av yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av sine klimaanlegg. Bøtene kommer som et resultat av kontroll av over 90 yrkesbygg hvor det ble funnet mangler ved 66 prosent av byggene.

GK og Lysfjord applauderer tiltaket, men mener det fortsatt er en lang vei å gå. Det er på tide at oppfølging av energimerkeordningen prioriteres og at «lovbryterne» straffes.

– Potensialet for energieffektivisering i eksisterende næringsbygg er svært stor, men det setter strenge krav til optimal drift og kompetanse, sier Lysfjord.

Det var tidligere denne måneden at NVE vedtok tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene.

– Disse vedtakene er de første økonomiske reaksjonene for manglende energimerking av bygninger og energivurdering av klimaanlegg. NVE vil arbeide videre med tilsyn av energimerkeordningen for bygg, slik at økt bevissthet om energibruk og ulike oppvarmingsløsninger kan bidra til å gjøre bygninger mer energieffektive, sa avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE i en nyhetsmelding på NVEs hjemmesider 2. desember.

I hele 62 bygninger ble det funnet én eller flere mangler. Kontrollen har senere blitt fulgt opp av NVE gjennom varsel om tvangsmulkt. Oppfølgingen har foregått over lang tid, og eierne har i denne perioden fått flere varsler. Underveis er manglene blitt rettet opp hos de fleste byggeierne.

– I noen tilfeller skyldtes manglene at eieren ikke hadde kjennskap til plikten til energimerking og energivurdering, mens de i andre tilfeller skyldtes manglende prioritering. Energimerking av boliger og bygninger er en obligatorisk ordning, og vi håper at reaksjonene vi nå kommer med, bidrar til at enda flere følger opp denne plikten. Med erfaringene fra denne kontrollrunden er NVE godt skodd og klar til å gjennomføre flere kontroller, understreket Skrivarhaug.

I tillegg til å kontrollere om det er foretatt energimerking og energivurdering, kan det være aktuelt å kontrollere om energiattesten blir brukt i markedsføringen ved salg og utleie, om det er brukt riktige grunnlagsdata for beregningen av energimerket, og om det blir laget tiltakslister slik at eierne kan ha nytte av ekspertens råd for videre utvikling av eiendommen.

Per 20.november var det vedtatt tvangsmulkt til seks selskap for i alt åtte bygninger, og det blir ventelig vedtatt tvangsmulkt for ytterligere tre eiere. Reaksjonene kommer fordi det ikke er laget energiattest for bygninger, eller ikke gjennomført energivurdering av klimaanlegget. Tvangsmulkt innebærer at eieren ilegges en mulkt per dag, og denne løper fram til mangelen er rettet opp. Mulktens størrelse fastsettes i forhold til den antatte kostnad ved å rette opp mangelen. For de aktuelle sakene, er det vedtatt tvangsmulkt på 1000 – 3000 kroner per kalenderdag.

– I GK hjelper vi våre kunder med å oppnå sine energiambisjoner. Først gjennom smarte løsninger i byggefasen, men også etter at bygget er overlevert gjennom serviceavtaler, sier Lysfjord på GK`s hjemmesider.