Haukeland Sykehus: Med 12 000 ansatte og 116 bygg settes brannsikring settes nå høyt på agendaen i Bergen. Foto: Haukeland Universitetssykehus

– Stor og komplisert bygningsmasse må sikres ekstra godt mot brann

Haukeland Universitetssykehus:

0

Hordaland er på branntoppen i Norge. Ingen andre fylker har så mange branner i løpet av året. Derfor er brannsikring høyt på agendaen i Bergen. Haukeland Universitetssykehus inngår ny avtale for å sikre at brannforebyggingen er på topp.

Brannskadestatistikken til Finans Norge viser at Hordaland er fylket i Norge med soleklart størst antall branner. I første halvår 2015 ble det registrert 2012 branner i fylket. Dessuten har antallet vokst de siste årene, og viser en farlig utvikling.

-Brannsikkerhet står høyt på dagsordenen som i Bergen. Det gjelder spesielt folkerike institusjoner som sykehus, sier Morten Ameln, administrerende direktør i brannsikringsselskapet Firesafe.

Firesafe har nå inngått en stor avtale som omfatter brannsikring av Haukeland Universitetssykehus. Eiendommene utgjør en samlet bygningsmasse på 450.000 kvadratmeter.

-Helse Bergen HF har i alle år hatt fokus på brannsikkerhet for våre ansatte og pasienter, sier Atle Åstveit, teknisk ansvarlig på Haukeland Universitetssykehus.

Med sine 12.000 ansatte og 116 bygg, utgjør Helse Bergen en av de største arbeidsplassene i Bergen. Det stiller store krav til sikring av mange menneskeliv.

-Vår bygningsmasse i volum og kompleksitet tilsier at muligheten for brann vil være tilstede. Da er det viktig at utstyret som skal benyttes som første slokkeinstans er pålitelig og fungerer som planlagt, fortsetter Åstveit.

Rammeavtalen med Firesafe innebærer kontroll av håndslukkere og brannslanger på alle eiendommene til sykehuset.

-Firesafe hadde det beste tilbudet i forhold til utvalgskriteriene, og Helse Bergen ser frem til et godt samarbeid, sier Åstveit.

-Dette er en viktig kontrakt vi har fått på plass siden oppstart av kontrollavdelingen i januar. Porteføljen vår har økt i rekordfart, og det er veldig motiverende å jobbe i et selskap som satser, forteller John Arild Sjursen, leder av Firesafes kontrollavdeling i Bergen.

Konsernet har doblet omsetningen siden 2010, og omsetter nå for en halv milliard kroner.

 

Bildet under: Oversikt over Haukeland Universitetssykehus. Foto Haukeland Universitetssykehus.