Ut med fossil brensel og inn med for eksempel solceller i nye energikrav.

Forbud mot installasjon av varmeinstallasjon for fossil brensell

1. januar:

0

Bygninger som oppføres etter de nye kravene, får bedre isolert bygningskropp og mer effektive tekniske systemer. I tillegg er det forbud mot installasjon av varmeinstallasjon for fossil brensel i nye boliger og bygninger.

Kravet til energiforsyninger er enklere enn tidligere og åpner for økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming.

Små bygninger på under 70 kvadratmeter har reduserte energikrav. Videre er det unntak fra energikravene for små fritidsboliger. Det lempes på kravene til energieffektivitet for bygg som produserer lokal fornybar elektrisitet med f.eks. solceller.

Energikravene som gjelder fra 1. januar 2016, har ett års overgangstid. Det betyr at du fram til 1. januar 2017 kan velge om du vil bruke regelsettet som følger nye krav, eller om du vil prosjektere etter de gamle energikravene. Du kan ikke plukke enkelte paragrafer fra ett sett og andre paragrafer fra det andre settet.

Det må framkomme av dokumentasjonen av prosjekteringen hvilket regelsett du velger å prosjektere etter. Det er ikke nødvendig å oppgi valg av regelsett i byggesøknaden.