Arnstein Skinnarland gikk på som ny daglig leder ii buildingSMART fra 1. januar. Foto: buildingSMART.

– Bakstreversk å ikke akseptere Statsbyggs krav om åpenBIM

Nytt Vikingmuseum:

0

I sin ”tiltredelsestale”, eller lederartikkel om man vil, på BuildingSmarts hjemmeside skriver han at, sitat: ”Debatten viser skuffende nok at vi fremdeles har ett godt stykke igjen før en samlet bygg-, anlegg- og eiendomsnæring drar lasset sammen og i samme retning. Vi som allerede jobber med åpenBIM – inkludert en rekke medlemmer jeg har snakket med – rister oppgitt på hodet over disse bakstreverske holdningene. Vår iherdige innsats de siste årene, sammen med et utrettelig utviklings- og standardiseringsarbeid blant våre medlemmer, har ført til at mange nå anser bruk av åpenBIM som standard. Diskusjonen handler ikke lenger om hvorvidt man skal bruke åpenBIM, men hvordan prosessene kan optimaliseres.”

Han påpeker at mange flinke eiere, brukere, utøvende og offentlige aktører kan etterhvert metodikken, og ønsker krav om bruk av åpenBIM i alle faser velkommen. Men som debatten dessverre viser; er store deler av næringen fortsatt ikke med. Det må vi gjøre noe med. Skal vi etablere åpenBIM som det «normale» for planlegging, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingen av våre bygg, må alle med, slår Skinnarland fast i artikkelen.

Samtidig er han glad for at en slik debatt som har foregått i flere fora, blant annert Facebook og Bygg.no, viser engasjement. Den nye daglige lederen i buildingSMART ønsker mer debatt om dette og andre temaer fremover. ”Alle skal med”, presiserer Sklinnarland