Halvor Jensen, adm. dir. i NTI CADcenter. Foto: NTI CADcenter.

– Classify er ny programvare som tar BIM helt opp i skyene

NTI CADcenter:

0

Bruk av BIM-modeller brer om seg i byggebransjen. Dette er særlig drevet frem av større byggherrer som ønsker at prosjektene skal digitaliseres slik at de forløper raskere, mer smidig og med færre feilkilder. Dette ikke bare under planlegging og prosjektering av byggeprosesser eller rehabiliteringer, men også for at informasjonen i modellen skal kunne bearbeides, oppdateres og gi verdi i hele byggets levetid.

En av utfordringene med BIM til nå har vært hvordan objekter i modellene er kodet. Hver komponent som gipsvegger, rør, og alle andre varegrupper har en unik kode som må mates inn i BIM-modellen ved oppstarten. Til nå har denne kodingen vært ulik på tvers av firma og fagmiljø, noe som har skapt mye ekstraarbeid, og vært en bremsekloss for samhandling.

– Standardisering av informasjonen i modellene har derfor seilet opp som en forutsetning for effektiv informasjonsflyt og gjenbruk av data både i prosjekterings-, bygge- og driftsfasen. Dette arbeidet pågår nærmest kontinuerlig. Norsk Standard 8360 som kom i juni tar standardiseringen av objekt-informasjon et godt stykke videre, sier Halvor Jensen, adm. dir. i NTI CADcenter.

– Det er her vi kommer inn med den nye programvaren Classify sier Jensen.

For å tilfredsstille kravene i den nye standarden uten uoverkommelig mye manuelt arbeid, trengs verktøy som Classify der jobben gjøres veldig mye raskere og med høyere kvalitet. Når resultatet av klassifiseringen lastes ned fra skytjenesten oppdateres BIM-modellen automatisk med de rette NS-kodene.

– Flere ukers arbeid erstattes på minutter. Kvaliteten blir bedre og presisjonen høyere for alle aktører som tar dette i bruk. Man fjerner feilkilder, og kommer raskere og bedre til målet, sier Jensen.

Løsningen er fremstilt etter ønske fra flere kunder, og mange større virksomheter har signalisert at de vil teste løsningen. Classify er utviklet av selskapets norske og danske fageksperter. Brukervennlighet og enkelthet er rettesnoren, og det kreves ikke stor it-kompetanse for å komme i gang.

Tjenesten integreres rett i Autodesk Revit og gir ved eksport, umiddelbart strukturerte IFC-modeller. Ved at Classify automatisk kjenner igjen objekttyper får man enklere tilgang til informasjon, færre feilkilder, raskere og mer nøyaktige utregninger og gjenbruk på tvers av prosjekter.

– Siden alle tvinges til å gjøre alt likt kommer man raskere og bedre i mål, sier Jensen og legger til at dette møter NTI CADcenters mål om å hjelpe arkitekter, ingeniører, designere og tegnere til å levere den fremste kvaliteten og største presisjonen i sine leveranser.