Østensjøveien 27 er et FutureBuilt-prosjekt som ble ferdigstilt vinteren 2014. Foto: NCC.

Futurebuilt gjør en god jobb med sine forbildeprogrammer

Sintef Byggforsk:

0

– Resultatene fra evalueringen stemmer godt overens med tilbakemeldinger vi får fra utbyggere og andre  som har deltatt i utviklingen av forbildeprosjekter. Vi har et klart inntrykk av at det å jobbe sammen om prosjekter med høye miljømål både inspirerer og bidrar til kompetanseutvikling og nytenkning, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

Markedseffektene har i følge rapporten vært størst i yrkesbygg og i nybyggmarkedet, og mindre synlig i boligmarkedet, særlig innenfor rehabilitering.

Forfatterne av rapporten anbefaler at det foretas en sterkere kommunisering av kvaliteter som komfort og inneklima, ved siden av andre miljøkvaliteter, enn det som skjer idag.

De anbefaler også å kombinere forbildeprogrammer med andre virkemidler, for å få et betydelig økt volum og vekst av miljøvennlige løsninger.

– Evalueringen tar opp manglende gjennomslag i volummarkedet. Det har jo aldri vært forbildeprogrammenes hensikt å ta ansvaret for å skape endring i hele markedet, her må det andre virkemidler til som forskriftsendringer, mer omfattende stimuleringstiltak og mer omfattende opplæringstiltak. Forbildeprosjektene skal vise hva som er mulig slik at myndigheter, utdanningsinstitusjoner, kursaktører og andre kan følge på med tiltak for å bevege massene til endring, mener Rusten.

Rapporten ble bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les rapporten “Markedseffekter av forbildeprogrammer”.