Illustrasjonsfoto/arkiv.

Nelfo er nå NHO-organisasjon for tekniske installasjoner

Nelfo er nå ny landsforening i NHO fra 1. januar 2016. Norsk Teknologi opphørte fra samme dato. Med denne endringen representerer Nelfo elektro, It, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis.

0

Bakgrunnen er å tydeliggjøre og styrke næringene som den nye landsforeningen representerer.  Nelfo har i underkant av 1600 medlemsbedrifter med ca. 26 000 årsverk. Medlemsbedriftene har en samlet årlig omsetning på omlag 41 milliarder kroner, skriver Nelfo poå sine nettsider.

Nelfo har en klar ambisjon om å være en sentral og vital bidragsyter for å skape fremtidens Norge. Landet står foran store og nødvendige omstillinger. Det må skapes flere nye bærekraftige arbeidsplasser og vi må dyrke frem innovativ teknologi, ikke minst for å kunne drive frem det grønne skiftet. Vi må bygge fremtidens infrastruktur for energi, it, ekom, industri og samferdsel, smartere byer og bygg, som videreutvikler velferden og et mer bærekraftig samfunn. Nelfo skal aktivt bidra til å modernisere Norge.

Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Fremste målsetting er å skape best mulig rammebetingelser for medlemsbedriftene. Dette vil gi basis for god lønnsomhet og økt konkurransekraft.

Medlemsbedriftene i Nelfo skal, sammen med morgendagens medlemsbedrifter, bidra til å utvikle et smartere samfunn. Det krever smarte medarbeidere, og det krever et enda smartere Nelfo.  Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere, kan vi lese om Nelfo.