Illustrasjonsfoto/arkiv

Større mangfold av energiløsninger for å dekke energibehovet

Bransjeglidning:

0

Dette mener Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig Energi & Miljø i Hjellnes Consult, i en artikkel i Fremtidensbygg.no.

– Vi ser jo allerede at en del bygg blir mer selvforsynte med fornybar energi, spesielt i form av solenergi. Dette utfordrer selvsagt energibransjen og deres forretningsmodell, men det betyr også at vi som rådgivere må kunne prosjektere etter andre forutsetninger, innleder Eriksen til Fremtidens Byggenæring.

Denne utviklingen er i stor grad styrt fra Brussel. Bellona Byggforum arrangerte et eget møte om energieffektivisering, EU og Norge i november.

– Vi ser veldig tydelig at politikken kommer fra EU. Vi kan ikke vente på at den kommer fra EU til stat og kommune. Vi må vite hva vi skal jobbe med framover, understreker prosjektleder Lene Lad Johansen fra Omsorgsbygg i sitt innlegg.

Omsorgsbygg jobber aktivt inn mot EUs programmer, og har blant annet fått støtte til å installere solceller på Økern sykehjem.

Bygget er rehabilitert, og tradisjonelle bygningstekniske grep reduserte energibehovet med 66 %. Solfangere var ikke aktuelt fordi bygget er tilknytte fjernvarme. 800 m2 solceller dekker 10 % av energibehovet.

– Vi lærte mye om hvordan man skal bestille solcelleanlegg, og planlegger nå tre nye, opplyser Johansen.

– Vi snakker kanskje om en bransjeglidning når hvert bygg blir sitt kraftverk. Hele energisektoren står overfor en stor strukturendring. Bygg og energiproduksjon henger tettere sammen enn noen gang, selv om vi tradisjonelt har snakket lite sammen, uttaler Endre Amundsen, leder for Agder Energis Brusselkontor,  referer i Fremtidens bygg.no fra Bellonas arrangement.