Ønsker du vite mer om prosjektering av fremtidens bygninger? Våren 2016 arrangeres det etterutdanningskurs i ved NTNU i Trondheim. Illustrasjon fra Powerhouse Kjørbo, ett av pilotbyggene i ZEB. Ill.: Snøhetta/MIR

NTNU-samling i Trondheim om nullutslippsbygg og plusshus

Førstemann til mølla:

0

Forskingssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) har mål om å utvikle bygg som ikke bidrar til klimagassutslipp gjennom produksjon, drift og avhending. I løpet av prosjektperioden er det utviklet flere nye konsepter og løsninger samt ny kunnskap om prosesser og strategier for realisering av nullutslippsbygg. Fem pilotbygg er blitt oppført, og ytterlige fire er under prosjektering.

Som et ledd i formidlingen av resultatene fra forskningsprogrammet, arrangeres det i vår et etterutdanningskurs ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Kurset er tilrettelagt for arkitekter, rådgivende ingeniører, ansatte i entreprenør- og byggefirmaer, kommunale saksbehandlere og andre som arbeider med planlegging, prosjektering og bygging av bygninger med fokus på lavt energibruk og klimagassutslipp.

– Målsetningen for ZEB er et markedsgjennombrudd for nullutslippsbygg, og da er det veldig viktig å nå ut bredt med resultatene fra forskningen, uttaler professor Arild Gustavsen ved NTNU, som er leder for forskningssenteret.

Kurset legger vekt på praktisk planlegging og design av nullutslippsbygg og inkluderer alt fra overordnet planlegging til bygningsdetaljer og gode materialvalg.

– Fremtidens bygninger, nullutslippsbygg, kan bygges allerede i dag. Hvis du vil vite hvordan dette kan gjøres bør du delta på dette kurset, sier professor Inger Andresen ved NTNU, som er ansvarlig for kurset.

Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Snøhetta, Multiconsult, Caverion, Brødrene Dahl, Isola, Statsbygg, Skanska og NorDan. Kurset gir 7,5 studiepoeng ved NTNU, se http://videre.ntnu.no/link/nv14871 for mer informasjon. Påmeldingsfrist er 10. februar, men deltakerne tas opp etter «førstemann til mølla»-prinsippet så det anbefales å melde seg på så snart som mulig.

FAKTA om The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB)
ZEB er ett av 11 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges forskningsråd. ZEB er finansiert av Forskningsrådet og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger, for eksisterende og nye bygninger, som vil føre til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU er vert for senteret, og leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Se zeb.no for mer informasjon.