Sørlandsbadet i Lyngdal besøkes av 200 000 gjester i året. Foto: Sørlandsbadet.

Badeglede på Sørlandet over å spare 300 000 på ett år

Vilje og kompetanse:

0

Sørlandsbadet er et 4 000 kvadratmeter stort badeanlegg i Lyngdal med både inne og uteanlegg, og besøkes av 200 000 gjester i året.

Våren 2013 ble de første tiltak satt i verk for å spare energi. Ved å montere energimålere på flere steder i anlegget fikk man bedre kontroll på fjernvarmebruken. Dermed kunne energiforbruket til hvert enkelt basseng, ventilasjonsanlegg, gulvvarme, radiatorer og gatevarme måles hver for seg. Teknisk leder Børge Sundnes var sentral i arbeidet.

– Mange tror at det å drive badeland er synonymt med å bruke mye energi. Det er feil. Enkle tiltak og gode rutiner er stikkord i oppskriften på suksess, sier Atle Homme, daglig leder ved Sørlandsbadet, til Byggeindustrien som omtaler energibesparelsen.

– Med de nye målerne fikk vi også ny data, og kunne raskt se hvor det var nødvendig å sette inn korrigerende tiltak. Blant annet fant vi fort ut at den automatiske styringen var for dårlig. Den klarte ikke å tilpasse seg bruken av anlegget. Dermed tok vi over kontrollen. Badet ble soneinndelt, og vi styrte energiforbruket manuelt. Til tross for besparelsene opprettholdt vi samme temperatur i basseng og luft, forteller Børge Sundnes fornøyd.

Tross gode resultater på redusert energiforbruk så langt, ser Sørlandsbadet fortsatt en mulighet til å spare ytterligere. Nå testes effekten av et solfangeranlegg på 20 kvadratmeter ut. Blir resultatene positive, kan det gå mot en større investering.

– Vi har snart hatt drift her i ti år, og gått med overskudd siden oppstart. En utvidelse av anlegget er ikke utenkelig. Da bygger vi ut i sjøen, sier Homme. Kunnskapen om energieffektiv drift de sitter med i dag, vil være verdifull dersom anlegget utvides.

– Skal det bygges nytt er det viktig at vi bygger riktig. Isolasjon, ventilasjon, varmepumpe og solfangere er sentrale elementer, sier Børge Sundnes. Både han og Atle Homme gleder seg til å følge utviklingen på Sørlandsbadet fremover.

Anders Gaudestad er administrerende direktør hos strømleverandøren LOS. Han er imponert over hvordan Sørlandsbadet har klart å redusere sine energiutgifter.

– Det finnes et stort potensial til energieffektivisering i næringslivet. Det første og viktigste man trenger for å få det til er vilje og fokus. Det fører igjen til økt kompetanse og nye og bedre løsninger. Dette synes jeg Sørlandsbadet er et godt eksempel på gjennom de tiltak de har gjennomført, sier Anders Gaudestad til bygg.no.

Bildet under: Ved å montere energimålere på flere steder i Sørlandsbadet fikk man bedre kontroll på fjernvarmebruken. Fra venstre; daglig leder Atle Homme og teknisk leder Børge Sundnes. Foto: LOS