Lær mer om samspillkontrakter, tidlig entreprenørinvolvering og insentivkontrakter

Seminar:

0

Metier har utviklet kontraktmodeller for 2 varianter av samspill; Tidlig entreprenørinvolvering og Alliansekontrakt med integrering av prosjektets aktører.

Deltakerne får utdelt begge kontraktmodellene, og disse blir gjennomgått. Sentrale problemstillinger belyses slik at deltakerne kan se egnethet, fordeler og ulemper ved bruk av modellene. Foreleserne legger opp til en aktiv dialog og erfaringsutveksling. Praktiske eksempler og oppgaver står sentralt.

Seminaret er utformet med tanke på alle som ønsker å få en konkret og praktisk forståelse for samspillkontrakter. Kurset er spesielt relevant for de som står overfor valg av kontraktstrategi hvor samspill kan være aktuelt.

Kurset behandler utvalgte temaer som kontraktmodeller, samspillkompetanse, samspillprosess, kompensasjon og insentiver, konkurranse og seleksjon av tilbydere, erfaringsdeling, trender, suksesskriterier og fallgruver.

Forelesere er advokat Morten Aagaard, Advokatfirmaet Metier Legal AS og Senior Manager Morten Christensen, Metier AS.

1. – 2. mars 2016  Scandic Solli, Oslo med påmeldingsfrist 2. februar.

Du kan hente program her, og lese mer om seminaret her.