Skjermbilde fra TV-sendingen Lokalguiden om Masthusen i Malmø

NGBC starter opp BREEAM Communities og søker piloter

Klassifiseringsverktøy:

0

Verktøyet som er engelsk og eies av BRE (Building Research Establishment), gir veiledning i hvordan man kan gå frem for å oppnå tydelige og målbare resultat innen en rekke miljømessige, sosiale og økonomiske parametere. 

Bydelen Masthusen i Malmø er det første området utenfor Storbritannia som er klassifisert i henhold til BREEAM Communities. Bydelen som tidligere bestod av blant annet skipsverft og bilproduksjon er nå et blomstrende bolig- og handelsområde.

I Norge er det flere utviklere som har vist sin interesse for BREEAM Communities. Derfor etablerer NGBC nå i løpet av februar et lukket pilotforum for offentlige og private prosjekter som ønsker ta i bruk verktøyet i Norge. Da det per i dag ikke foreligger planer om å lage en egen norsk versjon av BREEAM Communities-verktøyet, vil pilotforumet arbeide med å ta frem et felles kriteriesett tilpasset norske forhold og planprosesser som prosjektene i pilotforumet kan benytte på sine prosjekter. Interesserte prosjekter bes melde sin interesse til NGBC innen utgangen av januar.

– For de som ønsker mer kunnskap om BREEAM Communities og hvordan verktøyet kan benyttes i norske planprosesser, anbefaler vi introduksjonskurs i BREEAM Communities, 27. januar i Oslo. Kurset vil gi en overordnet innføring i rammeverket og dets oppbygning samt informasjon om aktuelle prosesser og tilnærminger ved bruk i Norge, skriver NGBC i en pressemelding fredag

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøklassifiseringssystem for bærekraftige bygg.

Se lokale TV-nyheter fra Malmø om Masthusen: