Anita Topdal prosjektleder i Statsbygg.

– Vanskelig idriftsettelse skyldes for sen planlegging av sluttfasen

Systematisk ferdigstillelse:

0

Sammen med Per Roger Johansen i Atkins Norge har Tor Hoel skrevet BA2015-veilederen om Systematisk Ferdigstillelse. Denne veilederen skal bidra til nettopp å starte tidsnok med å planlegge sluttfasen.

Et mer strukturert prosjektforløp, der man helt fra starten og gjennom hele prosessen har fokus på sluttfase og idriftsettelse, kan gi store fordeler.

– Vi i Statsbygg er blant de som har et sterkt fokus på dette i våre prosjekter og er veldig glade for BA2015-veilederen om Systematisk Ferdigstillelse, forteller Anita Topdal prosjektleder i Statsbygg. Hun står i bresjen for Solstrandkonferansen 2016 hvor dette blir hovedtema.

Veilederen er en av flere som er produsert i forbindelse med BA2015 – en nasjonal satsning for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Her har en rekke toneangivende aktører gått sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen BAE-næringen.

-I de fleste tilfeller hvor prosjekter har en vanskelig idriftsettelse skyldes det at man startet for sent med å planlegge sluttfasen. Man gjør feil tidlig i prosjektet som ikke oppdages tidlig nok, og disse får påvirkning senere. Det er dette veilederen skal bidra til å unngå, sier Tor Hoel i ÅF Advansia, som sammen med Per Roger Johansen i Atkins Norge har skrevet veilederen.

Bryter med tradisjonell tankegang Systematisk Ferdigstillelse handler om å sikre at sluttproduktet er det kunden faktisk har bedt om, ved hjelp av prosesser som går gjennom hele prosjektets levetid. Metodikken bryter med tradisjonell tankegang rundt prosjektering, og henter inspirasjon fra arbeidsmetoder man finner i IKT-prosjekter, som Agile og Lean.

-Målet er at entreprenører skal gjøre ting riktig første gang, og dermed bli mer effektive. Hele prosjektforløpet legger opp til en strukturert avslutning, der de prosjekterende gjør ting enklere for entreprenøren. Gjør man det riktig første gang, vil entreprenøren tjene penger, det blir mindre stress i sluttfasen av prosjektene, og vi tror også prisen byggherren betaler vil gå ned. I tillegg får byggherrene en bygningsmasse som faktisk er testet og fungerer, noe som gir lavere driftskostnader, sier Per Roger Johansen.

Veilederen er generisk for alle type prosjekter i byggebransjen. I første rekke er den myntet på prosjektledere og byggherrer, men vil også ha stor verdi for rådgivere og entreprenører. Og forfatterne har lagt vekt på at den skal være et praktisk arbeidsredskap.

-Vi ønsker å ta større bransjeansvar. Bransjen som helhet har ikke fått dette helt til ennå, og vi vil bidra til økt bevissthet og hevet kompetansenivå på området. Hverdagen i et prosjekt er preget av korte tidsfrister og en voldsom arbeidsmengde, men vi får fort problemer om vi ikke tar oss tid til å heve blikket og holde fokus på sluttresultat og drift, avslutter Tor Hoel.

Dette er for øvrig tema på Solstrandkonferansen i februar hvor både Johansen og Hoel er foredragsholdere.