Illustrasjonen viser at mange forvaltere ikke helt har oversikt over sitt forvalteransvar av kommunale bygg.

Kan bidra til å bevilge penger til vedlikehold før forfall er et faktum

IK-bygg i kommunene:

0

Norsk Kommunalteknisk Forening har med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet et nasjonalt tilstandsbarometer basert på innsamling av data fra IK-bygg. IK-bygg er en forkortelse for ”internkontroll bygg” som brukes til å kartlegge tilstand og skaderisiko ved kommunale bygg.

Rundt 120, av landets 428 kommuner bruker i dag IK-bygg som internkontrollverktøy for eiere og driftsansvarlige. IK-Bygg synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det kan bli lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold.

Systemet består av en enkel sjekkliste som kartlegger tilstanden på byggene. Sjekklisten bidrar til å tydeliggjøre plassering av ansvar, og stimulere til samarbeid, noe som også inkluderer brukerne av byggene.

Sjekklisten deler inn den kommunale bygningsmassen på følgende områder; skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem, omsorgsbygg og rådhus/administrasjonsbygg, og gir tilbakemelding i form av et kakediagram med fargene grønt, gult og rødt. Den grønne andelen viser at alt er i orden, mens den gule og ikke minst den røde delen viser avvik. Rødt betraktes som at det foreligger alvorlige feil og mangler, ofte kalt alvorlige avvik.

Resultatene kommer frem gjennom valg av spørsmål, slik som Er eier/kommunestyre klar over sitt eieransvar?

Her kan vi se at når det gjelder kommunenes egne rådhus eller administrasjonsbygg, så er det mange kommunestyrer som ikke er klar over dette. Faktisk kun 68 prosent gis grønt lys.

Kommunes forvalter får samme spørsmål, og det viser seg at kun 64 prosent av forvaltere av kommunale administrasjonsbygg er klar over sitt forvalteransvar.

IK-Bygg har en rekke standardiserte spørsmål som går på forvaltning og forvaltning, bygninger, innemiljø, universiell utforming, brann og beredskap m.m.

Det fremheves at IK-Bygg i aktiv bruk gjør det lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlingene og også lettere å nå fram med informasjon til rådmenn, folkevalgte, innbyggere, brukere og presse, samtidig som det reduserer skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie og forenkler kommunikasjonen med tilsynsmyndighetene.

Det er også mulig å sammenligne tilstanden med andre kommuner.

Flere store og offentlige organisasjoner fremmer og støtter opp om IK-Bygg som et nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll, slike som Direktoratet for Byggkvalitet (tidligere BE) ved KoBE-programmet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), KLP Skadeforsikring, Norsk Brannvernforening, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet og NKF bygg og eiendom (tidligere FOBE).

-Dersom dette systemet virkelig blir brukt med hensyn til kartlegging, visualisering og presentasjon for politiske beslutningstakere, har en oppnådd mye, sier overingeniør Ivar Fagernes, Arbeidstilsynet Indre Østland.

-Vi har ikke vært gode nok til å bevilge penger til vedlikehold før forfall er et faktum. Vårt håp er at IK-Bygg Web er et verktøy som kan hjelpe oss med dette. Vi tror dette systemet også vil fungere godt som dokumentasjon. Tiden og ressursene vi sparer kan vi i stedet bruke på faktisk vedlikehold, sier ordfører i Aurskog-Høland, Jan A. Mærli.

Her kan du finne mer informasjon om IK-bygg: https://kommune.ikbygg.no.