Avantor skal teste ut den nye nær-nullenergidefinisjonen på boligprosjektet Nydalsveien 32B i Oslo. Foto: Avantor.

Nær-nullenergi – hva er det?

Definisjonen:

0

FutureBuilt skal ligge foran. Etter at passivhusnivå ble forskriftskrav fra nyttår, er minimumskravet for FutureBuiltprosjekter nå nær-nullenergi. Men nær-nullenergi er ikke definert – før nå.

– FutureBuilt har fått hjelp av ZEB/Powerhousealliansen/NTNU til å lage en definisjon som vi nå tester ut i konkrete byggeprosjekter, sier Stein Stoknes i FutureBuilt.

– Definisjonen er igjen basert på Rambøll og Links rapport ”Nesten nullenergibygg – forslag til nasjonal definisjon” som ble laget i 2013 på oppdrag fra DiBK. I neste omgang håper vi dette vil gi nyttige erfaringer for DiBK og øvrige myndigheter når de skal lande neste forskriftsnivå fra 2020.

Avantor først ut
Drammen Eiendom ferdigstilte landets første nær-nullenergiskole, Frydenhaug skole, i 2014, med et energibehov på 37 kwh/ m2 år. Nå er Undervisningsbygg i gang med byggingen av Oslos første nær-nullenergiskole, Brynseng skole. Begge prosjektene inngår i FutureBuilt.

Men det er Avantor som er først ute med å teste ut den nye nær-nullenergidefinisjonen, på boligprosjektet Nydalsveien 32B. Her er målet 40 kwh/ m2 år. Plan- og designkonkurransen pågår nå, med ti spennende og tverrfaglige team. Forhåpentligvis får vi også opp ti spennende nær-nullenergi-konsepter.

Vil du bygge nær-nullenergi?
FutureBuilt samarbeider gjerne med flere ambisiøse utbyggere som ønsker å ligge foran og bygge neste forskriftsnivå – i dag.

– Boliger er særlig interessant, avslutter Stoknes.

Her kan du laste ned nær nullenergidefinisjonen.