Med i EUs arbeidsgruppe for innføring av BIM som standard i hele Europa

Statsbygg:

0

Statsbygg er representert i EUs arbeidsgruppe som jobber med innføring av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som standard i hele Europa, for å redusere kostnader i byggebransjen.

EU jobber aktivt sammen med offentlige aktører med å innføre bruk av en felles, åpenBIM som standard i hele Europa. Dette vil modernisere BAE-næringen slik at den blir konkurransedyktig. Senioringeniør Diderik Haug fra Statsbygg representer Norge i dette arbeidet.

EU har opprettet «BIM Task Group», delfinansiert av EU-kommisjonen. Gruppen hadde sitt første offisielle styringskomitémøte i Brussel 19. januar med representanter fra fjorten europeiske land, der Diderik Haug representerte Norge. Norge og Finland var de første i Europa til å ta i bruk åpenBIM.

– Dette er begynnelsen på en harmonisering i bruk av BIM i EU-/EØS-området. Ved bruk av åpne BIM-leveranser og BIM-prosesser kan vi redusere kostnadene og bedre kvaliteten på byggene. Vi får en digital standardisering for byggverk på åpne formater, sier Diderik Haug.

Gruppen skal informere om sine målsettinger og planer på konferanser rundt om i Europa, jobbe for å øke antall medlemmer og for å

Helt siden 2003 har Statsbygg frontet bruken av objektbasert modellering med åpne standarder. Objektbasert modellering betyr at alle objekter (fysiske og logiske) i en bygning kan få knyttet til seg egenskaper og relasjoner til andre objekter, i BIM.

Statsbygg har stilt sine byggeprosjekter til rådighet for dette, først ved utvalgte pilotprosjekter og senere ved bruk av BIM som hovedregel. Statsbygg har også publisert BIM-manualer. Vi samarbeider med bransjen nasjonalt og internasjonalt gjennom medlemskap i organisasjonen buildingSMART.

Europas offentlige byggherrer samles for å lede en digital BAE-sektor i verdensklasse

Europa har i dag den største andel i verden av nasjonale BIM-programmer initiert av offentlig sektor. Finland og Norge var først ute med å sette standarder for bygningsinformasjonsmodellering (BIM), etterfulgt av innkjøpspolicy fra EU-kommisjonen, Storbritannia, Nederland og Italia. Nylig har, etter samarbeid mellom de offentlige og private, kommet felles initiativer fra Frankrike, Tyskland og Spania, skriver EU BIM Task Groupn i en pressemelding.

«EU BIM Task Group» har blitt etablert og delfinansieres av EU-kommisjonen. Gruppen har som mål å samordne disse nasjonale innsatsene til en felles og samordnet europeisk tilnærming for å utvikle en digital BAE-sektor i verdensklasse.

EU BIM Task Group hadde sitt første offisielle styringskomitémøte i Brüssel 19. januar 2016. Gruppen har per i dag fjorten europeiske medlemsstater med representanter fra offentlige bestillere, offentlige eiere av bygninger og infrastruktur, og beslutningstagere fra Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italia, Spania, Sverige, Nederland, Norge, Portugal og Storbritannia.

EU-kommisjonen tildelte nylig EU BIM Task Group finansiering for to år (2016-2017), for å drive et felles- europeisk nettverk som har som mål å samordne bruken av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i offentlig sektor. Gruppen vil kommunisere sine ambisjoner på konferanser rundt om i Europa, og vil holde et lanseringsevenement i Brüssel for å få flere medlemmer fra offentlig sektor og for å engasjere bransjen.

Leder for EU BIM Task Group, Adam Matthews, som ble utnevnt av Storbritannias regjering, sier:

– Som en gruppe tror vi på at vi kommer til å skape vilje hos den offentlige sektor i Europa til å lede utviklingen av BIM og hjelpe Europa til å utvikle en åpen, digital og konkurransedyktig BAE-sektor i verdensklasse.