Slik skal Wintershall bygge et Breeam Nor Excellent kontorbygg

Gullfaks:

0

tillegg er selskapet engasjert som prosjektleder av Wintershall Norge AS, for å ivareta selskapets interesser som leietager (og senere eier av bygget) og styre utviklingen av de innvendige løsningene for bygget.

Nytt kontorbygg for Wintershall

Bygget på 18 000 kvm er oppkalt etter olje- og gassfeltet Gullfaks i Nordsjøen. Gullfaks skal være et miljøvennlig kontorbygg med høy kvalitet på utførelse av bygg og tekniske anlegg. Det er satt fokus på lavt energiforbruk, høy komfort og lang levetid for bygget. Wintershall står som både eier og leietager av bygget.

BREEAM NOR Excellent

BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, og anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav. Gullfaks skal tilfredsstille nest beste BREEAM NOR-karakter, “Excellent”.

Miljøfokus og løsninger

  • En energieffektiv og tett bygningskropp med to atrium sikrer gode lysforhold.
  • Solavskjerming dekker fasader utsatt for mye sol.
  • Oppvarming skjer via vannbåren varme fra forbrenningsanlegget på Forus.
  • Kjøling skjer via fjernkjøling fra Gandsfjorden.
  • Balansert ventilasjonsanlegg sikrer godt innemiljø, lavt energiforbruk og svært god fleksibilitet.
  • Det er godt tilrettelagt for elbiler og sykler
  • Det er kort avstand til togstasjon og kjøpesenter.