Samspill-modell gir billigere og bedre bygg

Statsbygg:

0

Statsbygg gjennomfører stadig flere byggeoppdrag som totalentrepriser og samspillsprosjekter. I en totalentreprise inngår også prosjektering i tillegg til byggingen. I et samspillsprosjekt trekkes entreprenøren enda tidligere inn: i utviklingen av selve prosjektet. Hensikten er å dra nytte av aktørenes samlede kompetanse i utviklingen av bygget.

– Samspill har vist seg å gi lavere kostnad, raskere gjennomføringstid og bedre kvalitet, og er spesielt godt egnet for prosjekter som er teknisk utfordrende, i rehabiliteringsprosjekter og i arbeider med kulturminnebygg, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

I fjor ble hele 88 prosent av Statsbyggs ferdigstilte byggeprosjekter til over 10 millioner gjennomført som totalentreprise. Av disse var 19 prosent med samspill. I 2014 ble 59 prosent av de ferdigstilte prosjektene gjennomført som totalentrepriser, og ni prosent av prosjektene var med samspill.

– Som flere andre i bransjen ønsker vi å utvikle samspill som gjennomføringsstrategi. Vi jobber med å videreutvikle vår gjennomføringsmodell og kontraktsbestemmelser for samspillsprosjekter, sier byggherredirektøren i Statsbygg.