Hvordan lykkes med low-tech ventilasjon?

– God energidesign skapes i et godt samspill med omgivelser og brukere. Det kan gjøres gjennom ulike passive tiltak i utformingen av rom og bygningskropp.

0

Dette sier Anne Sigrid Nordby, arkitekt MNAL og rådgiver Energi og miljø i Asplan Viak. Hun har hatt en sentral rolle i utviklingen av kurset “Prosjektering med low-tech ventilasjon” som NAL arrangerer i dag, 4. februar.

Ved hjelp av Lima-pyramiden kan man systematisere ulike passive tiltak og tilrettelegge for at energieffektiv arkitektur kan prosjekteres med redusert behov for oppvarming, kjøling og ventilasjon. 

– Det er et tankekors at tekniske anlegg i bygg etter hvert har blitt så kompliserte at mange byggherrer ikke greier å drifte dem etter hensikten. De prioriterte tiltakene for energieffektivisering har i stor grad gjort bygg avhengige av vifter, pumper og styringssystemer og dermed konstant strømforsyning. De siste årenes enorme investeringer i disse tiltakene svarer imidlertid i mindre grad til forventningene, i form av redusert energibruk, forteller Nordby videre.

Teori, eksempler og verksted med arkitekter, rådgivere og ventilasjonseksperter

I tillegg til en innføring i passiv klimatisering ved Nordby, og hvordan Lima-pyramiden er anvendt i konkrete eksempler ved arkitekt Dag Roalkvam fra Gaia Lista, gir ventilasjonsrådgiver Arne Førland-Larsen deg innsikt i mulighetsrommet for naturlig og hybrid ventilasjon innen teknisk forskrift. Arkitekt Ola Roald går gjennom flere eksempler på hybride løsninger, blant annet Campus Evenstad. Arkitekt Frederica Miller leder verkstedsdelen, der foredragsholderne deltar som rådgivere og diskuterer aktuelle og konkrete problemstillinger med deltakerne.

De beste løsningene forutsetter tverrfaglig samarbeid
Det er et behov for at arkitekter interesserer og engasjerer seg i disse problemstillingene og samarbeider med ventilasjonsrådgivere i tidlig fase. De beste løsningene får man ved å samarbeide fra dag én.

– Vi ønsker alle interesserte velkommen, og ta gjerne hele prosjektgruppen med.

Hvis deltagerne har konkrete spørsmål eller problemstillinger, kan de få hjelp til å løse disse på kurset, avslutter Nordby.

Les mer om kurset Prosjektering med low-tech ventilasjon, 4. februar 2016.

Fakta om Lima-pyramiden
Lima-pyramiden (illustrasjonen under)har sitt navn etter det internasjonale klimamøtet i Lima i desember 2014. Den refererer samtidig til Kyoto-pyramiden, som tidligere er utarbeidet som en tiltaksmodell for energieffektivisering av bygg. I Lima-pyramiden går man lenger når det gjelder å forutsette og beskrive passive grep i utformingen av rom og bygningskropp, og materialvalg løftes opp som en viktig del av strategien.

  • Limaâ€pyramiden er utviklet som et verktøy for tidligfaseâ€planlegging av energieffektive bygninger
  • Formålet med metoden er å maksimere utnyttelsen av passive energitiltak og således redusere behovet for tekniske installasjoner
  • Fra et analysenivå ledes man gjennom sjekklister på fire nivåer der aktuelle tiltak hentes ut og integreres i prosjektet fram til et helhetlig energikonsept.