Tom Christiansen er forretningsutvikler i Siemens AS, styreleder i Integra og komitémedlem i SN/K 025.

– Standarder og modeller fremmer automasjonsleveransens kvalitet og omdømme

Leveransekvalitet:

0

ITBaktuelt skrev i går at det er for mange feil i de tekniske installasjonene ved yrkesbygg. Nå går komiteen på misjonstokt med nytt mandat!

I en kommentar til innholdet i artikkelen sier Tom Christiansen at Integras visjon er å fremme og synliggjøre verdien av medlemmenes leveranser og kompetanse i markedet, noe som vil øke effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet.

– Synliggjøring av medlemmenes leveranser av automatisering og integrasjonsløsninger, er et viktig mål for Integra. Men viktigst er kvaliteten på leveransene og sluttproduktet for våre kunder, noe som har stor innvirkning på bransjens omdømme. Dette er bakgrunnen for at Integra ønsker å være en aktiv bidragsyter og ha et nært samarbeid med Standard Norge. Komiteens arbeid med standarder og modeller vil fremme automasjonsleveransens kvalitet og omdømme, forteller Christiansen.

Han vektlegger at riktig automatisering, integrasjon og samhandling mellom tekniske systemer og installasjoner blir meget synlig nå man vet at bygninger i dag står for ca. 40 prosent av energiforbruket i samfunnet.

– Tekniske installasjoner i bygninger øker i omfang, og erfaring viser at det tar tid før de tekniske installasjonene fungerer etter intensjonen. Gode modeller for planlegging, installasjon, igangkjøring, testing og prøvedrift er derfor meget essensielt for å oppnå gode løsninger, sier han.

– Neste trinn vil være å utarbeide gode retningslinjer for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene, hvor system- og prosessforståelse er viktige elementer, påpeker Christiansen.