Eivind Iden er nå direktør for Bygg & arkitektur for Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge hos Rambøll.

Trender og utfordring for ny direktør Bygg & arkitektur hos Rambøll

Eivind Iden:

0

Nye og omfattende utfordringer til Rambølls nyslåtte direktører, og da lurer ITBaktuelt på; hvor går byggetrenden, Eivind Iden?

– Slik jeg ser det er det tre tydelige trender innen bygg.

– For det første ser vi en økende etterspørsel etter modulbaserte og prefabrikkerte bygninger. Kirkenes Sykehus og Tønsberg Sykehus er eksempler på dette. Samtidig har norsk valuta falt i verdi, slik at importen av modulbygg muligens vil avta. Men vi ser fra andre land at denne måten å bygge på kan gi betydelige besparelser, sier Eivind Iden.

– En annen trend er energi og miljø. Spesielt blant seriøse byggherrer blir dette prioritert. Bærekraftige løsninger, lavenergi og Pluss-hus er fremtiden, fastslår han.

– Vi ser også øking i ombygging av bygninger, fra for eksempel kontorbygg til boliger. Vi er også sterkt delaktig i å utvikle tidligere industri-/næringsområder til boligområder. Dette er prosjekter som utfordrer oss til å tenke helhetlig, slik at dette blir levende områder hvor folk trives.

– Hva etterspør dagens kunder/byggherrer?

– De er opptatt av kontakt med kundeorienterte rådgivere som forstår, og bryr seg om kundens behov. Helhetstenking som tar hensyn til byggets omgivelser og samfunnet rundt. Rambøll sin visjon er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Derfor har vi stort fokus på hvordan vi påvirker «mikrosamfunnet» rundt prosjekter og hvordan vi, gjennom gode løsninger, kan bidra til å skape et område der det er godt å arbeide og leve.

– Har byggherrene god kunnskap om trender og teknologisk utvikling innen byggautomasjon, slik at Rambøll får sjansen til å utfordre seg selv litt?

– Min oppfatning er at mange kunder har meget god kunnskap om teknologisk utvikling. Det er nødvendig for Rambøll å hele tiden ligge i front for denne teknologiske utviklingen innen byggautomasjon. Vår jobb, som samfunnsrådgiver, er å presentere løsninger til det beste for kunden og samfunnet for øvrig. Når vi lykkes med dette oppnår vi langsiktige og gode kunderelasjoner som er verdiskapende for begge parter.

– Hva er utfordringene du står ovenfor som ny direktør for Bygg & arkitektur?

– Bygg og anleggsbransjen må bli mer produktiv. De tekniske og miljømessige kravene til dagens bygg er omfattende og hele tiden i utvikling. Denne komplekse hverdagen stiller store krav til spesialistkompetanse innen mange fagfelt, sier Iden.

Han påpeker at hans viktigste oppgave er å bidra til å optimalisere det tverrfaglige samspillet til beste for prosjektene og kundene.

– Her mener jeg at rådgiverbransjen har et stort potensial og mitt mål er at Rambøll skal bli kjent som den rådgiveren som har lyktes med dette, sier han.

– Hvilke utfordringer står Rambøll ovenfor på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge?

– Hele denne delen av Norge er et konkurransepreget marked, spesielt fordi vi ser at tidligere oljefirmaer har omstilt seg og er på vei inn i byggebransjen. Vi må synliggjøre for markedet at vi har et unikt, og komplett, tilbud av kompetanse innen de utfordringer landet stå foran. Spesielt innen flomsikring, byutvikling samt helhetlige energiløsninger. Ikke bare for enkelte boliger, men for hele bydeler, sier Eivind Iden.

– Landet som helhet; det må vel til en god samkjøring mellom deg og Bjørn Tore Landsem?

-Vi har hatt tett samarbeid i en lang periode og fyller hverandre ut på en veldig god måte. Selv om vi er delt inn i tre hovedmarkeder er vi først og fremst ett firma. Foruten et sterkt norsk miljø kan kundene også nyte godt av vår internasjonale tilhørighet og erfaring, avslutter Eivind Iden i Rambøll.