- Ansatte er den største kostnaden i en kontorbedrift, og selvfølgelig også den største kilden til inntjening, derfor må bygg tilrettelegges for at de skal trives. Illustrasjon: Geralt

Slik påvirker innemiljøet ansattes produktivitet

Tenk på menneskene:

0

Burud sier at når vi bygger, så må vi tenke på menneskene som skal bruke bygningene.

– Ansatte er den største kostnaden i en kontorbedrift, og selvfølgelig også den største kilden til inntjening, derfor må bygg tilrettelegges for at de skal trives.

Direktør for BI i Stavanger, Dr. scient Ragnhild Wiik, har gjennomført et omfattende forskningsprosjekt hvor hun fant at et godt innemiljø kan øke produktiviteten med minimum 3 prosent. Dette gir store utslag på bunnlinja.

Med tanke på de ansattes produktivitet, er det fysiske innemiljøet like viktig som det psykososiale. I en bredt anlagt undersøkelse fastslår Wiik at produktivitetsgevinsten er stor om luft-, lyd-, og estetiske forhold bedres.

Hele 17 bedrifter i 12 kontorbygninger med til sammen 700 ansatte har deltatt i den omfattende undersøkelsen. Over 200 spørsmål ble stilt, og målinger av luftkvalitet, temperatur og støy ble utført, samt at Ragnhild Wiik har støttet seg på egne observasjoner.

– Det psykososiale miljøet har i mange år fått mye oppmerksomhet, men våre funn viser at luftkvalitet er like viktig for produktiviteten på en arbeidsplass, fastslår Wiik.
 

Sammenlignet med lønnskostnadene i en bedrift, er det forholdsvis lave utgifter knyttet til forbedringer av inneklima.

Investeringene vil uansett betale seg i løpet av relativt kort tid siden produktiviteten øker.

Det å måle produktivitet er ikke enkelt, men dr. scient Ragnhild Wiik har knekt koden. Hun har funnet formelen ved å ta i bruk en multivariat metode fra naturvitenskapen og brukt den opp mot samfunnsfaglige data.

Treffsikkerhet blir god med en slik modell. I tillegg til å kartlegge produktiviteten, er det mulig å fastslå hvor og hvor stort forbedringspotensialet er. Metoden som er benyttet i undersøkelsen gir detaljerte svar og er til stor hjelp for bedriftene.

Wiik forteller at ved lav relativ fuktighet i luften vil vann trekkes ut gjennom hud og slimhinner.

– Dette fører til at kroppen avkjøles på grunn av tap av energi. Ved å øke innetemperaturen for å motvirke at noen fryser forverres forholdene, fordi luften da blir enda tørrere.

Det er om vinteren at problemene med tørr luft er størst. Det beste virkemiddelet er å senke temperaturen, for det gir økt relativt luftfuktighet.

For høy temperatur fører til at vannet dras ut av kroppen og vi blir nedkjølt. Nedkjølingen koster oss altså energi og i tillegg blir huden tørr, vi kan få eksem, bli utsatt for infeksjoner, få hoste og rynkedannelser. Immuniteten i slimhinnene blir også redusert.
 

Med bakgrunn i Wiiks forskning har Caverion utviklet sitt eget konsept KlimaTak™ også kjent som byggets tekniske motorvei.

KlimaTak samler alle tekniske installasjoner på ett sted, inkludert ventilasjon, kabler for elektro og IKT, samt sprinkler og rør.

I tillegg til at KlimaTak sikrer et godt inneklima, så kan det enkelt tilpasses byggets moduler.

– Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger, slik at det oppnås store besparelser ved ombygginger som gjerne skjer i løpet av byggets livssyklus, sier Burud.

– Hva er den mest ideelle temperaturen?

– Ca. 21 grader. De som opplever dette for lavt, får helsegevinst av å kle på seg, fremfor å skru opp temperaturen. Det må tenkes helhetlig rundt luft og inneklima, sier Wiik.

Mer på C-Blogg