Bjørn Tore Landsem. Foto: Rambøll.

– Kundene krever mer for pengene og god kvalitet

Ny Rambøll-direktør:

0

Ved starten av februar kom meldingen om at Rambøll hadde utnevnt to nye direktører, nemlig Eivind Iden som direktør for Bygg & arkitektur for Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Bjørn Tore Landsem utnevnt i samme posisjon for Sør-Norge og Østlandet.

ITBaktuelt er alltid nyssgjerrig på hvilke ambisjoner og kunnskap nyutnevnte ledere har.

Så derfor spør ITBaktuelt den nye markedsdirektøren om hvor går byggetrenden her i landet?

-Kravene og forventingene til miljøriktige og bærekraftige løsninger øker, samtidig er det også stort fokus på økonomi i alle prosjekter. Dette henger både sammen med tøffere krav til produktivitet generelt og med en stram norsk økonomi som skyldes lav oljepris og svakere krone, svarer Bjørn Tore Landsem, og legger til at Rambøll ser også en tendens til mye metoder som for eksempel modulbygg.

-Her kan det være store beløp å spare.

 -Men hva etterspør dagens kunder/byggherrer?

– Jeg opplever at kundene krever mer for pengen sine, med like god kvalitet. Kravet til KS og dokumentasjon er økende. Dette er bra, det gjør oss enda bedre i stand til å lære av tidligere erfaringer fra prosjekt til prosjekt.

-Vi som bransje har mye å hente på å bli bedre til å samhandle spesielt i tidlig fase hvor påvirkning er stor, samtidig som gode løsninger og forslag kan vurderes på riktig tidspunkt med riktig tidsbruk, forklarer Landsem.

-Med samhandling, presiserere han, menes bedre kommunikasjon og tydelig ansvar som en gruppe, bestående av kunde, rådgivere, arkitekter og utførende entreprenør. Her kan det være mye å spare.

Dessuten forsikrer han at Rambøll har et stort internasjonalt nettverk som vi kan bli enda flinkere til å benytte oss av. For eksempel har vi 235 dyktige kollegaer som jobber på vårt internasjonale kontor i India.

-Har byggherrene god kunnskap om trender og teknologisk utvikling (byggautomasjon), så Rambøll får “brynet” seg litt?

-Kundene våre har gjennomgående høy kompetanse og kunnskap, men vi som rådgivere skal likevel ligge ett skritt foran. Vi skal tilby dem løsninger som de ikke visste de trengte, sier Landsem. Og da påpeker han at dette er morgendagens løsninger, balansert mot investeringskostnad og kostnad i byggets/objektets levetid.

-Vi har stort fokus på kompetanseheving i Rambøll. Det er kunnskapen vår vi lever av og vi skal alltid kjenne til de nyeste og beste løsningene, samtidig som vi skal vurder hva som er beste løsning fra gang til gang – da dette ikke alltid er nyeste løsning, slår han fast.

Så litt personlig undrer ITBaktuelt: – Hva er utfordringene du står ovenfor som ny direktør for Bygg & arkitektur?

-Det er en negativ produktivitet i byggenæringen, understreker Landsem. Men er klar på at det ikke er grunn til panikk.

-Men negativ produktivitetsutvikling over tid er ikke positivt hverken for bransjen eller for Norge. Dette mener jeg er en utfordring som hele bransjen må ta ansvar for og ta på alvor. Her vil min utfordring blant annet bli å skape arenaer for god samhandling, både i egen organisasjon og sammen med kunder og leverandører i bygg og anleggsbransjen, er Landsems klare tale.

– Globalisering og økende konkurranse fra utlandet er noe vi merker mer og mer. På grunn av dårlige økonomiske tider, kan noen være mer tilbøyelig til å «spare» i planleggingsfase. Men med tøffere krav til utførelse og holdbarhet og dermed økende kompleksitet i prosjektene vil det kunne bety svært stor risiko. Dette må vi formidle godt gjennom all dialog med kunden.

-Hvilke utfordringer står Rambøll ovenfor på Sør- og Østlandet?

-Rambøll har en god markedsposisjon i dette geografiske området, kommer det kjapt, og han fortsetter:

-Vi er representert i mange av de viktige byene, dette gjør at vi god lokalkunnskap.

-Vi skal ha fokus på å benytte de riktige ressursene til det beste for prosjekt/kunde uavhengig av geografisk tilhørighet/lokasjon.

-Bruk av lokal tilstedeværelse sammen med nasjonal/global kompetanse er viktig, ikke bare på Sør – og Østlandet, men for hele Rambøll.

-Jeg kommer også til å ha en spesiell oppmerksomhet på å utvikle arkitektvirksomheten vår i dette geografiske området, presiserer Bjørn Tore Landsem.

-Landet som helhet for Rambøll, det må vel til en god samkjøring mellom deg og Eivind Iden, som samtidig ble direktør for Vestlandet, trøndelagsfylkene og nordover?

-Eivind og jeg har jobbet tett sammen i mange år og vi har vært vant til å samspille både om prosjekter og ressurser fra alle de kontorene vi hadde ansvaret for i den gamle organisasjonen. Jeg har mange gode kolleger i Rambøll som jeg ikke sitter ved siden av hver dag, men som jeg likevel jobber tett med, forklarer han.

-Tidligere har jeg jobbet med hele den faglige bredden men mot markedet i Midt- og Nord-Norge. Nå gleder jeg meg til å ha en spesiell oppmerksomhet mot et av markedene og det blir naturligvis spennende å bli kjent med bygg- og arkitekturmarkedet på Østlandet og i Sør-Norge.

-Samtidig er det viktig for meg å presisere at selv om Rambøll i Norge nå blir organisert ift markedsområdene Bygg & Arkitekter og Samferdsel & Byutvikling, er Rambøll ett selskap i Norge som skal fortsette å levere fremragende prosjekter til våre kunder uavhengig av organisering, forsikrer han.

– Jeg tror det er positivt for både meg og Rambøll at jeg nå får et annet ansvarsområde. Vi har alle godt av endring, og det å se ting fra et annet perspektiv, eller med annen tilnærming vil være positivt for alle.

-Jeg er også stolt over å lede et av landets beste kunnskapsmiljø innen bygg og arkitektur, konkluderer Bjørn Tore Landsem.