Skjermdump av nettsiden Tenkunivereslt.no

Kilde til inspirasjonen og kunnskap for å tenke universelt

Fagfelt i utvikling:

0

Tenk universelt inneholder artikler om utforming, uteareal, publikumsbygg og boliger. Krav og retningslinjer er samlet og lett tilgjengelig for alle som arbeider med universell utforming eller har interesse for temaet.

Bildeopplastningssiden Se universelt er en bildeportal for bilder som viser gode eksempler på universelt utformede løsninger. Her kan du laste opp bilder du tar i forbifarten, eller bilder av prosjektene dine. Bildene skal være til inspirasjon og deling, og bilder som viser gode løsninger, kan bli benyttet som eksempler på temaene i Tenk universelt.

Legger til rette for deling

– Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken ønsker å skape en plattform for å dele og vise eksempler på universelt utformede løsninger for bolig, bygg og utearealer på denne portalen, sier direktør Morten Lie fra DiBK. Å tenke universelt gjennom hele byggeprosjektet krever kunnskap og erfaring. 

– Har du fått til noe du synes er bra, er du velkommen til å dele det med andre. På tenkuniverselt.no kan du se eksempler på metoder, produkter, romløsninger eller byggverk som er nødvendig for noen, men bra for alle, sier Lie.

Assisterende administrerende direktør i Husbanken Inger Vold Zapffe mener det er stort behov for denne typen nettbaserte læringsarenaer.

– På «Tenk universelt» samler vi gode løsninger med god brukskvalitet. Når noen lykkes, er det viktig å kunne formidle noe som de fleste kan bruke og ha glede av. «Tenk universelt» åpner opp for denne erfaringsdelingen, sier Vold Zapffe.

– Universell utforming av bygg og uteområder er et ungt fagfelt i utvikling. Det er stort behov for kunnskap og erfaringer.