Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i et endret klima

Høyaktuelt:

0

For å tilpasse seg klimaendringene med økte nedbørsmengder er det blitt mer fokus på overvannshåndtering og blågrønne løsninger. Det er stort behov for fortetting, hvilket medfører mindre naturlig areal for infiltrasjon og drenering av overvann. 

Foruten uteområdet generelt, brukes tak i stadig større grad for å ivareta funksjoner som er viktige for eier, brukere og kommunale myndigheter. Byens femte fasade har blitt et begrep, og noen kommuner stiller krav til at nye bygg skal utnytte potensialet som er i takflaten. Totalt sett kan denne utnyttelse av areal gi større biologisk mangfold i våre byer.

Programmet viser en stor bredde i foredragstemaene.

Innledning om overvannshåndtering og blågrønne løsninger vedErik A. Hammer, rådgiver i Grønn Byggallianse

Blå-grønn faktor – Trivsel og livskvalitet og planleggingen av våre norske bymiljøer, Pedro Ardila, spesialrådgiver i Bærum kommune

Grønn overvannshåndtering i Oslo, Bent Christen Braskerud, sjefsingeniør i Oslo kommune VAV

Standarden NS 3840 Grønne tak: Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift ved Hanne G. Wells, prosjektleder i Standard Norge. Biologisk mangfold og grønne tak, Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom

Møtet blir holdt 3. mars i Nydalen forretningssenter, 5. etasje i Nydalsveien 28 i Oslo.

Påmeldingsfrist til Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i et endret klima er 29. februar.