- Tour 2016» blir dialog og mer læring med og mellom partene i byggesaker, forteller Arne Eggen (innfelt) i Integra.

– Her skal vi vise at det kan gjøres riktig med en gang

«Riktig med en gang Tour 2016» er et landsdekkende konferansekonsept – for private og offentlige eiendomsselskaper, driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører av bygningsautomatisering/ tekniske installasjoner.

0

– «Riktig med en gang Tour 2016» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring med og mellom partene i byggesaker, forteller Arne Eggen i Integra. Og legger til at alles bidrag under konferansen vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen.

Han påpeker at bærekraftige og miljøvennlige tekniske løsninger i yrkesbygg kan oppnås, både i nybygg og rehabiliteringsprosjekter, gjennom riktig prosjektering, gjennomføring og drift.

I følge en invitasjon som er sendt ut vil konferansen favne bredt, med spesiell vekt på hvordan gjøre lønnsomme og bærekraftige valg med de tekniske bygningsinstallasjonene.

-Programmet og gjennomføringsmodellen vil bli spesielt tilrettelagt for mest mulig læring, mye dialog, mer inspirasjon og aktivt bidrag fra deltagerne, understreker Eggen.

Vårens store Norges-tour går først til Trondheim den 13. april. Deretter står Bergen for tur, den 19. april, Oslo 26. april og Tromsø 25. mai. 

-Dessuten er vi tilstede under Eliaden 2. juni på Norges Varemesse i Lillestrøm, legger Arne Eggen til.

Temaer som kommer opp er blant annet ”Hva innebærer grønt skifte/økt bærekraft – konkret for aktørene i byggenæring? og Bygg21s bidrag og planer til det grønne skiftet.

Dyptpløyende gruppeoppgaver

Det blir gruppeoppgaver, inndelt i tre temaer. Først tar deltakerne en diskusjon og kommer med innspill til bærekraft, økonomisk og miljømessig forsvarlig og dermed grønt skifte.

Videre en del betraktninger om hvordan oppnå Riktig med en gang. Herunder myndighetenes bidrag til bærekraftig bygninger, ved Enova. Neste STEG – felles språk, ved Bygg21. Riktig med en gang-trilogien, ved Standard Online. Kunden i fokus, miljøavtaler og hvordan disse kan påvirke neste prosjekt, ved Norsk Eiendom.

Forenkling og kravspesifikasjon/tilbudsgrunnlag, ved Grønn Byggallianse. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner og systematisk ferdigstillelse, ved Integra. Erfaringsoverføring fra drift til neste prosjekt – kontinuerlig forbedring, ved NGBC

Neste runde innledes med spørsmålet; hva jeg kan bidra med?

Så blir det presentert et lokalt byggeprosjekt, med fokus på erfaring med kontinuerlig forbedring. Videre metoder og midler for energieffektivisering i yrkesbygninger. Kartlegging i eksisterende bygninger, utvelgelse av tekniske tiltak ved bruk av NS EN15232, bygningers energiytelse – innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon. Til slutt ser man på støtteordninger til gjennomføring av tiltak.

Til slutt kan deltakerne komme med sine ønsker til Enova. Videre en gjennomgang av redskap for å oppnå det grønne skifte/bærekraftige tekniske løsninger.

Det blir vist erfaringer ved drift av komplekse og moderne yrkesbygg, BREEAM in USE – redskap for miljøeffektiv drift, ved Kjersti Folvik. Det enkle er ofte det beste. Komplekse løsninger må føre til rasjonell drift, NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner og overføring av driftserfaringer til neste prosjekt.

Og som siste post: hvordan oppnå kontinuerlig forbedring.

Arrangørene er Grønn Byggallianse, Enova, Norsk Eiendom, NGBC, Bygg21, Standard Norge og Integra.