Innfelt: Oddbjørn Berget, driftssjef i Aspelin Ramm Eiendom AS.

– Behovet for erfaringsutveksling er stort i bransjen

Forum for driftsjefer:

0

– Dette er et fora vi ser frem til. Behovet for erfaringsutveksling er stort i bransjen, sier Oddbjørn Berget, driftssjef i Aspelin Ramm Eiendom AS.

Hensikten med forumet er å bidra til erfaringsutveksling mellom de overordnet ansvarlige for bedriftens portefølje, og gi deltagerne muligheten til faglige diskusjoner for avansert drift med miljø som hovedfokus.

Planen er å møtes ca 2 ganger pr år til et tre timers møte, der vi vil ta opp spesifikke tema, by på faglige presentasjoner og ikke minst sette av tid til diskusjoner og erfaringsutveksling. Tanken er også at Forum for driftssjefer gir innspill til samling av driftere, studietur for driftere og Driftskonferansen.

Program 2. mars:

  • Handlingsplan 2016 for Grønn Byggallianses med fokus på driftere og drift.
    Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse
  • Deltagende bedrifter orienterer om organisering av drift i sin organisasjon, evt. info om prosjekter som utmerker seg eller eller tiltak som gjøres i bedriften (ca 10 min. pr innlegg)*
  • Drøfting av ambisjonsnivå i forbedret drift fremover i den enkelte bedrift.
  • Planlegging og utforming av forumet fremover

Tid: Onsdag 02. mars 2016 kl 12-15

Sted: Entra Eiendom AS, Biskop Gunnerus’ gate 14A Oslo i møterom innenfor kantinen

Påmelding: erik.hammer@byggalliansen.no. Påmeldingfrist 26. februar

Forumet er gratis

Innleggene skal fokusere på å bidra til erfaringsutveksling. Hvis mulig skal man inkludere en positiv miljømessig erfaring og en negativ eller overraskende erfaring. Videre bør man vinkle innleggene mot temaer som organisering, brukernes erfaring, fokus i bedriften osv, og legge mindre vekt på utvikling, ny teknologi, ny kombinasjon av kjente teknologier m.m. Man bør unngå direkte markedsføring av egen bedrift, som f.eks. beskrivelse av de tjenester som leveres.