Lyssettingen i utstillingen består av blått lys langs gulv og vegg, som illuderer vann. Alle foto: Redlight Design/Lyskultur

Styringssekvensen for lyset er tilpasset de besøkendes brukstid

Norges Fiskerimuseum:

0

Museet ble etter omfattende investeringer fra Bergen kommune restaurert i løpet av 2015, med lyssetting utført av det uavhengige lysdesignbyrået Redlight Design. 

Lyssettingen av Norges Fiskerimuseum inkluderer fire fredede sjøboder i Sandviken i Bergen, hvor det har blitt lagt vekt på at lyssettingen skal fremme byggets historiske kvaliteter, med hensyn til modernitet og universell utforming. 

Den opprinnelige lyskilden i sjøbodene har vært dagslys, som fortsatt har sin naturlige rolle som hovedlyskilde, med supplement fra kunstig belysning. Den kunstige belysningen skal underbygge museets formidling av tekster, objekter og rom, og lede publikum gjennom bygget og tilby publikum best mulig opplevelse av utstillingene. 

Dagslys og kunstig lys skaper en naturlig opplevelse hvor utstillingene fremstår som varme og myke. 

Verden under vann: I utstillingen ”Verden under vann” er tematikken de naturgitte vilkårene for fiskeriene. Ved hjelp av gjenstander, projiseringer og fordypningsskjermer får publikum en forståelse av verdens havstrømmer, de ulike fiskefeltene, næringskjeden og kystøkologi. 

Lyssettingen i utstillingen består av blått lys langs gulv og vegg, som illuderer vann. Langs veggene i rommet finnes det lerreter, hvor lyset brukes til å skape nysgjerrighet og bevegelighet for statiske objekter, mens andre projiserer film. Lyset langs veggene er sekvensstyrt for å fremheve eller gjemme de utstilte objektene. 

Styringssekvensen for lyset er tilpasset de besøkendes brukstid i utstillingsrommet, mens hovedobjektene har fast belysning. 

Det eventyrlige fiske: Det eventyrlige fiske er en utstilling hvor fiskerne og næringen er i sentrum, og er todelt med en kronologisk historisk tidslinje og en sone med samtidshistorie. Den historiske delen av utstillingen har en klassisk oppbygging med gjenstander, tekst og bilde, med en fordypningsstasjon som lar publikum utforste ”verden under vann” med utstilte tema og gjenstander. 

Samtidssonene består av en havbrukssone og en fiskersone, og gir publikum et raskt innblikk i dagens næring og nær forhistorie. 

I lyssettingen brukes lys og fravær av lys for å skape kontraster og skygger som gjør utstillingen levende samtidig som den skaper stemning. Elementer som er viktige for formidlingen, som tekst og objekter, har høy luminans slik at rommet og området oppleves godt og tydelig, og leder publikum naturlig mot elementene. Objekter plassert på gulv og vegg fremhevet men ikke dominerende i rommet. Utstillingen består av større og frittstående plater, hvor transparens og sammenheng er viktig. Å fremheve deler av disse har vært viktig for å unngå «kjedelig og flate vaskede» vegger.

Temporære utstillinger: Fiskerimuseets temporære utstillinger er lyssatt omtrent på samme måte, med objektenes detaljer, struktur og farger ivaretatt. De temporære utstillingene tar utgangspunkt i bodene og har et antikvarisk perspektiv. I temporærutstillingene er tekstflater belyst og fremhevet og «løftet frem» fra veggen. Tekster har god kontrast mot bakgrunn og er lettlest.

Norges Fiskerimuseum er et fredet bygg hvor den estetiske fremtoningen er særdeles viktig. Utstillingen og byggets historie stiller krav til hvordan lyset virker og påvirker. Det stilles også store krav til plasseringer av lysutstyr og de elektriske installasjonene på grunn av de antikvariske utfordringer og begrensninger bygget gir. Alle installasjoner er reversible for å unngå å påføre bygget uopprettelige skader. 

Lysdesignets detaljer ble utført på stedet underveis i prosjektet, med store krav til lysdesign, tekniske løsninger og dyktige håndtverkere. Alle tester og innjusteringer er utført av lysdesigner, som har skapt et anlegg som oppleves som blendingsfritt. 

Det er brukt varmt lys i utstillingene, med ca. 2800 kelvingrader, som er tilpasset rommenes opprinnelse og skaper et mykt miljø.

Fotoene under: Variert og spennende belysning inne i museet, kombinert med natur lys gjennom vinduer.

Artikkelen er også publisert på Lyskultur.no  – Se også hjemmesiden til Redlight Design