Nora Holand mener at masterstudiet er både spennende og fremtidsrettet. - Jeg trives utmerket på HIOA. Både studiemiljøet og og undervisningen er veldig bra.

– Masterstudiet har gitt meg en økt interesse for teknologi

Jobbmuligheter:

0

– Masterstudiet har gitt meg en økt interesse for teknologi generelt. Alt fra kraftproduksjon, søppelhåndtering, forbrenningsprosesser, batteriteknologi, automasjon og ny teknologi innenfor kjøling, til mer politiske avgjørelser med tanke på TEK15 og bruk av strøm til oppvarming, sier Holand. 

– Regner med at du har 3-årig utdanning/bachelorgrad fra universitet eller høgskole, samsvarer kunnskapsnivået derfra bra med masterstudiet?

– Ja! Fagfeltet bygger jo på grunnleggende termodynamikk, strømningsteknikk og varmetransport, så jeg er glad for å ha et godt grunnlag med det fra bachelorgraden. Men nå på master bruker vi flere elementer med færre forenklinger. Det er jeg glad for, for noen forenklinger vi har gjort tidligere har også vært litt forvirrende, for eksempel har det vært mer fokus på stråling som ofte er lett å neglisjere.

– Masterstudiet skal gi dere grunnleggende teknisk kompetanse som er svært ettertraktet i VVS- markedet spesielt og byggebransjen generelt, og ikke minst er relevant ovenfor rådgivere og entreprenører innen varme-, ventilasjon og sanitærteknikk. Er det noen områder som er mer interessante en andre for din del med tanke på jobb?

– Jeg tror jeg synes at alle feltene hadde vært spennende å jobbe med, men jeg merker at fokuset når jeg studerer ofte går mot varme- og kjøleteknikk med tanke på energibruk. Likevel er det ofte inneklimaet man legger best merke til når man er i et rom, og jeg har blitt mer obs på dette som student.

– Føler du at studiet har gitt deg økt forståelse og kunnskap om inneklima, energioptimalisering og energiteknologi i bygg?

– Ja, det føler jeg. Vi jobber mye med prosjekter hvor man er fri til å velge de løsningene man enten mener vil være beste alternativ, eller velge den type energiteknologi man ønsker å lære mer om. Vi får god undervisning innen tradisjonelle metoder og ny teknologi, og det at  vi får litt frie tøyler fra foreleserne våre i prosjektarbeidene til å gå ”egne veier” synes jeg er en av HiOAs sterke sider med tanke på den utdanningen vi får. 

– Noe annet du vil trekke frem i studiet?

– Vi har et morsomt klassemiljø med mye diskusjon og samarbeid. Vi deler mye, både metoder for å løse oppgaver på skolen og de som har vært ute i arbeid deler sine erfaringer om hvordan ting løses i arbeid kontra hvordan vi gjør det på skolebenken. Det setter jeg veldig pris på.

Holand skryter av foreleserne på studiet og sier hun har mye mer glede av de samme foreleserne hun hadde på bachelor.

– Det kan være at jeg er mer engasjert selv, men også at undervisningen nå er mye mer preget av diskusjon. Når man har et godt grunnlag fra bachelor er man i stand til å stille helt andre spørsmål på runde to.

– Hvordan ser du på jobbmulighetene etter studiet ?

– Nå har jeg enda litt tid igjen som student, og er først ferdig om halvannet år. Jeg er optimist uten å ha for store forventninger.  Selv om det kanskje er litt hardt vær i bransjen nå er det jo helt normalt å måtte være litt tålmodig med tanke på en fast stilling rett etter studiene.