Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom med veikart for riktig retning. Foto: Pixabay

Presenterer eiendomssektorens veikart mot 2050 i juni

Temamøte:

0

Hva tjener samfunnet, miljøet og den enkelte byggherre i en utslippsfritt Norge i 2050? 

Dette og mange andre viktige spørsmål vil Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom prøver å si noe om i Eiendomssektorens veikart mot 2050 som disse to organisasjonene jobber med nå.

Her vil organisasjonene også prøve å gi svar på hvilke tiltak som monner for en såkalt sirkulær økonomi i eiendomssektoren, det vil si en utnyttelse av materialressurser der det aller meste blir igjenbrukt. 

I tett samarbeid med andre fagmiljøer og sektorer har de gitt seg i kast med denne krevende oppgaven fordi de byggene som skal stå i 2050, bygges og rehabiliteres nå, og byggeierne trenger en retning.

I dag peker lovkrav, offentlige incentiver og fagmiljøenes råd i alle retninger, påpeker Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i en pressemelding. 

Veikartet vil bli presentert på et åpent temamøte i Næringslivets hus i Oslo 23. juni.