Fra et av NGBCs Breeam-Nor-Kurs. Foto: NGBC

Nå jobbes det med å få i gang fordypningskurs

BREEAM-NOR:

0

Siden det første kurset ble avholdt for snart fem år siden har NGBC arrangert over 225 BREEAM-NOR kurs. Troen er stor på at kunnskapstørsten skal holde seg ved like også i 2016.

– De siste par årene har vi ligget stabilt på rundt 50 kurs i året, men vi ser at typen kurs vrir seg fra standard innførings- og AP-kurs til bedrifts- og prosjekttilpassede kurs eller fordypningskurs innen ulike BREEAM-emner, sier utviklingssjef i NGBC, Anders Nohre-Walldén.

NGBC har siden 2011 tilbudt BREEAM-NOR innføringskurs til de som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om miljøklassifiseringsverktøyet og hvordan det fungerer. Disse kursene er fortsatt populære og arrangeres hvert halvår i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

For de som ønsker å operere som BREEAM NOR-rådgivere (AP) i markedet arrangerer NGBC et to-dagers AP-kurs. Dette er to intensive dager med inngående gjennomgang av BREEAM-metodikken samt samtlige BREEAM-emner. Kurset avsluttes med at deltagerne må gjennomgå en skriftlig eksamen. Denne er fryktet av mange.

– Vi vet det går rykter om en skyhøy strykprosent, men de ryktene kan vi avkrefte. Over 80 prosent av de som tar eksamen, står på første forsøk, sier Nohre-Walldén.

Selv om etterspørselen etter standardkursene fortsatt er høy, ser NGBC stadig behovet for å utvikle kurstilbudet ytterligere. Mange ønsker seg fordypningskurs innenfor eget fagfelt.

Derfor har NGBC etablert samarbeid med bransjeforeninger som Grønn Byggallianse, Lyskultur, Byggevareindustrien og nå sist Rørentreprenørene Norge for å svare på etterspørselen fra markedet.

– Det er ingen tvil om at BREEAM kommer, og da vil vi at våre bedrifter skal være så godt forberedt at de slipper å gjøre feil og få dårlige opplevelser med denne måten å jobbe på, sier Eli Heyerdahl Eide, fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge.

Tidligere i februar arrangerte NGBC og Rørentreprenørene Norge et BREEAM-kurs i Østfold for rørbransjen der. Utsagn fra deltakerne vitnet om at kurset var lærerikt, med nyttige diskusjoner og at dagen ga en enkel tilnærming til et “skremmende fag”.

– Jeg er jammen glad vi ikke har fått noen av de BREEAM-jobbene vi har regnet på. Det hadde aldri gått bra! Her var det mye å lære og mange spørsmål å stille før man kan gi en riktig pris. Dette kurset var nyttig, var den klare tilbakemeldingen fra en av deltagerne underveis i kurset.

– Erfaringen med dette kurset ga oss klare signaler på at dette er noe vi bør gjenta flere steder i landet, sier Eide. Allerede i april er det planlagt er tilsvarende kurs i Tønsberg.

I det siste har NGBC også merket en økende trend hvor bedrifter velger å bestille interne innføringskurs i BREEAM-NOR for egne ansatte eller prosjektspesifikke kurs.

– Fordelen med disse kursene er de setter fokus på hvordan bedriften kan utnytte mulighetene i BREEAM-NOR innenfor egen virksomhet eller hvordan et prosjekt i oppstartsfasen kan jobbe med BREEAM-NOR på en effektiv måte for oppnå ønsket BREEAM-ambisjon, sier Nohre-Walldén.

Hva skjer med kursene når ny BREEAM-NOR manual lanseres?

– Ny manual forvente lansert rundt påsketider. Da vil vi oppdatere alle våre kurs for å reflektere endringene. I tillegg vil vi kjøre kortere kurs som informerer om de viktigste endringene i den nye manualen, sier Nohre-Walldén.