Frokostmøte standarden NS 6450 Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Illustrasjonsfoto.

Her blir det faglig innføring om idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Frokostmøte om NS 6450:

0

Standard Norge lanserer standarden NS 6450 Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner torsdag 31. mars og inviterer til frokostmøte i Oslo.

Dagens bygg er ofte komplekse, og tekniske anlegg utgjør gjerne mer enn 50 prosent av de totale byggekostnadene.

NS 6450 som er en nasjonal standard ble utgitt av Standard Norge 1. mars. Den er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 355. Komiteen startet arbeidet med standarden våren 2013.

Standarden setter krav til prøving og dokumentasjon av de enkelte delene i en teknisk installasjon og til den ferdig integrerte installasjonen. Dette skal være utført før prøvedrift igangsettes. Standarden setter dessuten krav til prøvedrift før og etter innflytting. Prøvedriftens innhold og milepæler avklares i det enkelte tilfellet.

Møtet begynner klokken 8:00, og det blir en overrekkelse av NS 6550 til adm. dir. Tor Olaf Askjer, Norsk Eiendom mottar NS 6450 av adm. dir. Jacob Mehus, Standard Norge.
 
Knut Løe, Standard Norge vil snakke om NS 6450, en viktig standard – utarbeidelse og bransjens engasjement. Tor I. Hoel, komitéleder, ÅF Advansia AS tar en gjennomgang av innholdet i NS 6450, og Roy Frivoll, Avantor Eiendom forvalter AS vil snakke om byggherrens behov for standardisering av prøvedrift – erfaringer fra Nydalen.

 Fra Svarteper til Joker, heter innlegget til Erik Pilgaard, daglig leder av Integra, foreningen for tekniske systemintegratorer. Deretter vil juridiske forhold rundt NS 6450 bli tatt opp av Kristin Mortensen, Kontorfellesskap Advokatfirmaet Glittertind. Og til slutt vil Arne Eggen, Integrastille spørsmålet: Hvor går bransjen nå?Og klanskje gi litt svar.

Når: Torsdag 31. mars kl 0830-1030 (frokost fra 0800) på Lilleaker i Oslo, veibeskrivelse og påmelding til Standard Norge.