Daglig leder Rolf Iver Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Veiledningen om nye energiregler er midlertidig opphevet. NOVAP fornøyd

DiBK-melding:

0

Et punkt i veiledningen til paragrafens annet ledd er midlertidig fjernet – om preaksepterte ytelser til andel energifleksible varmesystemer:
”Energifleksible systemer må dekke minimum 50 prosent av normert netto energibehov, beregnet etter NS3031:2014”

Dette skjer etter anmodning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opplyser DiBK på sine nettsider. Direktoratet skal nå utrede nærmere hvilke konsekvenser ulike innretninger på veiledningen kan få.

– Vi tar sikte på at eventuell ny veiledningstekst er på plass innen 1. juli 2016, skriver DiBK.

Har tatt hensyn til innspill
– Vi er veldig fornøyde med at DiBK og departementet har tatt hensyn til våre innspill om konsekvensene av 50 prosentkravet, sier daglig leder Rolf Iver Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Både NOVAP, en rekke rådgivere og Enova har poengtert at for utbyggere som kun forholder seg til minstekrav, vil dette resultere i mange bygg med kun elektrisk oppvarming.

– Det er tydelig at Kommunal- og regionaldepartementet ser at dette ikke var intensjonen med forskriften, mener Hagemoen.

50 prosentkravet ikke utredet
Han sier NOVAP ble direkte sjokkert av 50 prosentkravet, siden direktoratet ikke hadde utredet konsekvensene på forhånd.

– Både NOVAP og flere rådgiverbedrifter hadde gitt klare innspill til direktoratet om 90 prosent energidekning, opplyser Hagemoen. Etter at de nye kravene kom, har NOVAP og en rekke andre aktører jobbet aktivt overfor politikere og byråkrater.

Helelektriske løsninger allerede etterspurt
Hagemoen poengterer at frykten for ren elektrisk oppvarming ikke er svartmaling fra organisasjonenes side.

– Senest i går snakket jeg med en av de største rådgiverselskapene i Norge som nå prosjekterer en stor boligblokkbebyggelse. Der hadde oppdragsgiver gitt instruks om  panelovner og sentral varmtvannsbereder. Hel-elektrisk oppvarming er ikke bare en tenkt situasjon – det skjer nå, understreker han.

Gammel TEK fram til 1. juli
Fram til sommeren skal direktoratet utrede nærmere hvilke konsekvenser veiledningsteksten får.

– Jeg håper det skjer i tett dialog med rådgiverselskaper som jobber med dette til daglig. Der sitter kompetansen, poengterer Hagemoen. Uten klare krav til energiforsyning, mener han man må bruke gammel forskrift inntil videre.