Adm. direktør Ove Gttormsen i Nelfo påpeker en kruttsterk coctail som utfordrer. Foto: Nelfo

Fremtidsmeldingen fra Nelfo er 76 sider med optimisme

Vil inspirere:

0

“Norge stÃ¥r foran den største omstillingen pÃ¥ flere tiÃ¥r. Kombinasjonen av ny teknologi, det grønne skiftet og nye rammebetingelser for olje- og gassnæringen utgjør en kruttsterk coctail som utfordrer oss, men som samtidig Ã¥pner for muligheter som vi ennÃ¥ ikke ser den fulle rekkevidden av.” skriver Ove Guttormsen innledningsvis i Nelfos fremtidsmelding.

– Vi viser ogsÃ¥ frem noen av Nelfos medlemsbedrifter som stÃ¥r for implementeringen av fremtidsrettede løsninger. MÃ¥let med Fremtidsmeldingen er Ã¥ inspirere politikere, næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøer og folk flest – til Ã¥ investere, til Ã¥ forske, til Ã¥ utforme de beste rammebetingelsene og til Ã¥ ta utdanning i de yrkene som skal bygge fremtidens Norge, sier Guttormsen.

Fremtidsmeldingen serveres elektronisk, er fullpakket med fremtidstro og optimisme over 76 sider, og kan åpnes elektronisk her.