Tore Strandskog i NELFO ba Kommunalkomiteen avvise forslaget, under høringen i Stortingert i går.

– Kan ikke fjerne valgfriheten med påbud om konkrete energiløsninger

Høring om energikrav:

0

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk hos NELFO sier til i et intervju på hovedorganisasjonens hjemmeside, at:

-De nye energireglene i teknisk forskrift, som trådte i kraft ved årsskiftet, var det endelige punktumet for en prosess som har pågått siden sommeren 2010. I løpet av alle disse årene har KMD og DiBK gjennomført en rekke utredninger, informasjonsmøter og offentlige høringer. Alle samfunnsinteresser og markedsaktører har hatt anledning til å delta. Det har vært en krevende, men en åpen og transparent prosess.

Det at forslagsstillerne (les forslaget her) nå ønsker at Stortinget skal gripe inn og reversere KMDs forskriftsvedtak, er både overraskende og bekymringsfullt. Dette er i så fall en ny konstitusjonell praksis som er meget uheldig.

– Forslaget dreier seg om vi skal bevare den valgfrihet som utbyggere og sluttbrukere endelig har fått gjennom forskriftrevisjonen, eller om vi, som forslagsstillerne ønsker, skal fjerne denne valgfriheten med påbud om konkrete energiløsninger, sa han videre.

– Et forbud mot bruk av strøm til oppvarming vil føre til merkostnader for forbrukerne og utbyggerne, dårligere inntjening til kraftprodusentene, redusert utbygging av kraft i Norge og økt støttebehov i form av el-sertifikater, avsluttet Strandskog, og ba komiteen avvise forslaget.