Powerhus i Sandvika og arkitekt Tine Hegli hos Snøhetta innfelt. Foto: Powerhouse og Snøhetta.

– Samspillet mellom fagfolk i et prosjekt må skje fra starten av

Arkitekten:

0

Det er bygg.no som referer hennes uttalelser under produktivitetsdelen av årets Byggedager, hvor hun innrømmet at flerfaglig tilnærming fra start var helt avgjørende for de gode Powerhouse-resultatene.

-Samtlige fagfelt måtte sees i sammenheng med hverandre, og løsningene måtte graves frem gjennom en rekke runder både i og utenfor faggrppen, sa hun.

Hegli sier overfor Byggeindustrien at samspillet mellom de forskjellige fagfolkene på et prosjekt i beste fall må skje fra starten av.

− Tradisjonelt har man gjerne en skisse klar når ekspertene kommer inn i prosjektet. Terskelen oppfattes ofte som høy for å angripe den eksisterende skissen, og da er det fort byggherrens fremdrift som veltes. Hvis folk får være med i en jaktstart på prosjektet, kan man få langt bedre løsninger, sier hun.

Arkitekten påpeker at en det vil være utenfor manges rekkevidde å samle en stor mengde ekspertise allerede i et forprosjekt, men at det antakelig må til for å få de beste prosjektene.

− Det offentlige kan gjøre dette, og da bør de. Statsbygg er i stand, men da må politikerne ta stafettpinnen slik at de riktige føringene legges, slår hun fast.