- Begrepet Internet of Things (IoT) begynner å bli kjent, sier Trond Bersvendsen hos Johnson Controls. Fotomontasje: ITBaktuelt.

– Utviklingen går fort – hva betyr dette for moderne bygg?

IoT – Internet of Things:

0

– Han viser til den siste NVE-rapporten – 2016, som i år har et økt fokus på forbruk fra IT- og «pluggbare» laster i brukerarealet.

– Rapporten kommenterer og dokumentrer at en stadig større andel av el.energiforbruket kommer fra IT/IKT utstyr. Den påpeker bl.a. at «..flere og større eksterne skjermer til datamaskiner trekker energibruken oppover».

Han mener at dette er helt i tråd med hva vi i Johnson Controls har sett som en økende trend i senere år, og hva vi nå kan tilby styring av via IP-nettverket.  IT/IKT utstyr er i svært mange bygg i dag ikke underlagt strukturert «ned-kjøring» når bruker ikke er tilstede.

– Vår SD plattform Metasys kan sammen med Cisco Energy Manager konfigureres til automatisk å sette alle PC-er i hvilemodus, og vekke opp disse klar til bruk på tidspunkter tilpasset brukerne. De samme innstillingene kan brukes på skrivere, kopimaskiner, automater og i prinsippet alle enheter som har en IP adresse på nettet.

– Man kan si at vi gjennom dette tilbyr samme løsning for «tilstede-styring» av IT utstyr som for en romsone vedr. temperatur og tilført ventilasjon.

Som eksempel viser Bersvendsen til forbruket på en typisk 24″ PC-skjerm ca. 25-30 W. I standby trekker den kun 0,3 W. I sparemodus 0,005 W. Med stadig økt antall enheter pr. arbeidsplass, samt et også sterkt økt antall routere/switcher, servere for å drifte nye enheter, vil det totale el.forbruket stadig øke uten en bevisst handling og styring.

Et voksende problem

– I prinsippet vil mange små laster samlet sett kunne utgjøre et stort energiforbruk. De samme enheter utvikler også tilsvarende varme, som i neste runde skal transporteres bort og kanskje kjøles ned via mekanisk kjøling. Man vil dermed, også innen kjøle- og ventilasjon, få et økt generelt energiforbruk, og behov for økt kapasitet vedrørende komfortkjøling. Dette er noe man ser som et voksende problem i flere nye bygg i dag med tettere bygningskropper, og som i noen tilfeller kan medføre omprosjektering av hele eller deler av klima-/ventilasjonsanlegget, sier Bersvendsen. 

– Vi har nok kun sett starten på utviklingen av antall enheter tilkoblet et IP nettverk, sier Bersvendsen. Statistikker viser at vi i 2015 hadde ca 18 milliarder enheter på nett globalt sett. I 2020 mener man at tallet er minimum 50 milliarder. Ser man tilbake til 2012 så var antallet rundt 9 milliarder. Overgangen til Internet Protokoll ver. 6 (IPv6) muliggjør en sterk økning av antall tilkoblede enheter.

Plug-loads og IT-utstyr kan i dag utgjøre 25-40 prosent av energiforbruket i en bygningsmasse, og kan derfor representere et stort innsparingspotensial ved å inkludere dette utstyret som en del av en større energistrategi.

Power over Ethernet (PoE) står for strømforsyning av IP enheter over Ethernet, dvs. at man flytter forsyningen fra lavspentnettet (230V) i bygget over på IT-nettet. En større anvendelse av PoE vil sette  enda større fokus på behovet for energistyring av IP-enheter.

– Vi mennesker beveger oss stadig mer mellom hjem og arbeidssted, private nettbaserte enheter tar vi med også på jobb. Uansett hvor vi er så er trenden at vi raskt kobler oss opp på lokalt nettverk med laptop og mobile enheter, og setter laderen(e) i «veggen».

Forbruket fra plug-loads

Forbruket fra plug-loads må først synliggjøres, mener Bersvendsen, så kan man analysere og gjøre noe med det.

-Tankegangen er ikke ulik det vi gjør innen vanlig behovstyring av tekniske anlegg i byggautomasjon.

-Dette er konseptet til Johnson Controls i partnerskap med Cisco, sier han.

– Man ser ofte at datanettverket inkl. tilkoblede enheter går hele døgnet. Den enkelte byggeier og leier bør få bedre kontroll på energibruken, samt ha mulighet for automatisk å styre den. Dette dreier seg om å installere et verktøy som analyserer forbruk ned til den minste IP-enhet, og iverksette strukturert nedkobling for minimering av strømforbruk, avslutter Trond Bersvendsen hos Johnson Controls.

Illustrasjonen under viser generell energifordelingen i bygg (til venstre) og hva IT-utstyr (IT- Equipment) utgjør av dette.