Administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg er "god for" 2300 eiendommer med til sammen 2,8 millioner kvadratmeter. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg. Fotomontasje: ITBaktuelt.

– Kapasitetsmessig utfordring og muligheter for aktører i byggebransjen

Sjefen for 2300 eiendommer:

0

Statsbygg har investert for fem milliarder kroner i 2015. Det framgår av årsrapporten som nå er lagt fram.

I 2015 pågikk det 117 byggeprosjekter i prosjekterings- og byggefase. Blant disse er store prosjekter som Nasjonalmuseet på Vestbanen, Campus Ås ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Regjeringskvartalet og Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

2015 bød i tillegg på oppstart av 25 nye byggeprosjekter, samt 20 ferdigstilte bygg. Prosjekter som ble ferdigstilt er blant annet Politihuset i Tromsø, Senter for husdyrforsøk ved NMBU og nybygget til Politiet og Statens vegvesen på Stord.

– Etter å ha ligget på et investeringsnivå på mellom tre og fire milliarder kroner i perioden 2011 til 2014, har Statsbygg i 2015 investert langt mer enn vanlig, seier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Muligheter i byggebransjen

– Vi gleder oss over å ha kommet i gang med så mange flotte og samfunnsnyttige bygg. Kapasitetsmessig er dette en spennende utfordring for oss, samtidig som det gir store muligheter for andre aktører i byggebransjen.

Investeringsnivået ligger såpass høgt på grunn av de mange omfattende byggeprosjektene som har kommet i gang. Dette er storprosjekt som blant annet Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen, samlokaliseringsprosjektet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Campus Ås og livsvitskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Men rekorden kommer ikke til å stå særlig lenge, i følge en pressemelding fra Statsbygg. Ovennevnte prosjekter vil investere enda mer i 2016. Forventet investeringsnivå vil ligge over seks milliarder neste år. 

Statsbygg forvalter til sammen 2,8 millioner kvadratmeter statlige formålsbygg i inn- og utland, fordelt på 2300 eiendommer. Dette viser den nye årsrapporten som er lagt fram. 

Statsbyggs mest miljøvennlige bygg

Bygget som skal huse Politiet og Statens vegvesen på Stord er et såkalt plusshus, og er Statsbyggs hittil mest energieffektive. Det har et energibehov for levert energi på 34 kWh per kvadratmeter for bygget totalt, noe som er en tredjedel av det som er normalt for gode, nye kontorbygg. Behovet for romoppvarming på huset er bare 4,1 kWh per kvadratmeter i året. For hele bygget tilsvarer det varmen fra to vanlige panelovner.

Noen nøkkeltall for Statsbygg:

 • I 2015 ble det kjøpt eiendommer for 182 millioner kroner
 • og solgt eiendommer for 482 millioner kroner med en salgsgevinst på 176 millioner kroner.
 • Eiendomsporteføljen ble vedlikeholdt for 688 millioner kroner.
 • Regnskapet viser videre at aktivasiden i balansen er på 39,8 milliarder kroner, og at
 • Statsbygg hadde driftsinntekter på 4,3 milliarder kroner i fjor.
 • Av dette kom 4,1 milliarder kroner fra husleieinntekter.
 • Driftsresultatet ble på 1,8 milliarder kroner.
 • Antall ansatte er 910
 • 66 prosent er menn og 34 prosent er kvinner
 • 446 av disse er tilknyttet hovedkontoret i Oslo og
 • 462 tilknyttet regionkontorene i Bergen, Tromsø, Trondheim, Porsgrunn og Oslo.
 • Sykefraværet i 2015 var på 5,2 prosent og
 • turnover var på 6,4 prosent.