Kim Robert Lisø har fått professorat innen klima ved NTNU vil bli finansiert av Skanska. Foto: Sintef

Professorat innen klima ved NTNU vil bli finansiert av Skanska

Kim Robert Lisø:

0

Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU har tilsatt Skanskas Kim Robert Lisø (46) som professor II innen klimatilpasning av bygninger. Professoratet vil ha spesielt fokus pÃ¥ Ã¥ styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og er en viktig del av det nyopprettede senter for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU – SFI Klima 2050.

SFI Klima 2050 har som hovedmål å redusere samfunnsrisiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og innovative løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Professoratet (20 prosent stilling) vil ha et spesielt ansvar for å utvikle en MOOC (Massive Online Open Course) innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Professoratet finansieres av senterpartner Skanska.

Lisø (46) har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU (2006) med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska og leder for Powerhouse, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk, og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggvirksomheten i Skanska.

Han har også mange års erfaring som leder, forsker og forskningssjef ved SINTEF hvor han hadde spesiell fokus på globale og nasjonale klimautfordringer, klimatilpasning, energieffektivisering og en bærekraftig utvikling i byggenæringen. Lisø initierte og ledet Klima 2000, forløperen til dagens SFI Klima 2050.

Robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger

– Det er fortsatt et stort behov for ny kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, og hvordan samfunnet best kan omstille seg. I en slik sammenheng er det viktig at vi bÃ¥de ser pÃ¥ den overordnede planlegging av hvor vi legger bygninger og infrastruktur, og hvordan disse utformes. Klima 2050 er en verdifull arena for utvikling av nye og robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur, spesielt i lys av framtidig risiko knyttet til et klima i endring, sier administrerende direktør StÃ¥le Rød i Skanska Norge.

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang før: I sin femte og mest omfattende hovedrapport, er en samlet forskerstand klare på at verden må tilpasse seg en usikker klimaframtid.

– Norge er et av de stedene i verden som vil merke klimaendringene mest og løsningene for Ã¥ møte klimautfordringene mÃ¥ løses nÃ¥, sier dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi, Ingvald Strømmen.

– Ã… fremskaffe nødvendig kunnskap, metoder og verktøy for Ã¥ implementere løsningene er av største betydning for en sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av det norske samfunnet. Den nye kunnskapen vi utvikler er av stor internasjonal interesse, avslutter Strømmen.