Kjøleanlegg må jevnlig testes for lekkasjer. Illustrasjonsfoto: Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet

Næringsbygg kan ikke vise at lekkasje-tester av tekniske anlegg gjennomføres

Test-glipp:

0

Eiere av kjøle- og ventilasjonsanlegg gjennomfører ikke lovpålagte tester. Kontroller gjennomført av Miljødirektoratet avdekket at halvparten ikke utfører tester som kan forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser.

Miljødirektoratet kontrollerte høsten 2015 til sammen 29 kjøpesentre, hotell, sykehus, rådhus, kultur- og konserthus.

Nærmere 48 prosent av virksomhetene kunne ikke dokumentere at lekkasjetester av anleggene var gjennomført. Større ventilasjonsanlegg skal jevnlig vedlikeholdes og testes for lekkasjer.

– Dette er viktig for å forhindre utslipp av de sterke klimagassene. At så mange ikke kan dokumentere at de jevnlig gjennomfører lekkasjetesting er derfor alvorlig, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Ragnhild Orvik i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

10 prosent av foretakene hadde hyret inn firmaer uten F-gass sertifiserte firmaer til å gjennomføre vedlikeholdet. Det er ulovlig og kan føre til en større risiko for utslipp av skadelige klimagasser. Denne typen arbeid setter krav til kompetente fagfolk med tilstrekkelige sertifiseringer.

– Det er svært viktig at de som utfører dette vedlikeholdet vet hvordan man skal behandle disse gassene forsvarlig. GK Kulde er F-gass sertifiserte og kan utføre disse oppgavene, påpeker fagdirektør Kulde Ole Jørgen Veiby i GK Inneklima.

Kontrollene avdekket også at over halvparten av de kontrollerte anleggene manglet lovpålagt merking.

Fem av åtte kontrollerte sykehus benytter fortsatt den ozonreduserende gassen R 22. Det er per i dag ikke ulovlig, men det er forbud mot å etterfylle.

– Hvis sykehus mangler gass, og en akutt-situasjon oppstår, kan da sykehuset komme til å måtte etterfylle med denne gassen. Dette ble forbudt 1. januar i fjor. Vårt råd er derfor at sykehuseierne bør skifte ut slike anlegg, sier Orvik.

GK Inneklima har gode erfaringer med å skifte ut R 22-anlegg for flere kunder.

– Vi tilpasser anlegget etter byggets behov, og hjelper byggeier med å finne det optimale alternativet – både når det gjelder energieffektivitet og optimalt inneklima, sier Ole Jørgen Veiby.