Nedtelling til Kommunaltekniske fagdager og messen Miljø & Teknikk

19.- 21. april:

0

Kommunaltekniske fagdager samler kommunalteknikere fra hele landet, og er årets viktigste møteplass for alle som arbeider i og sammen med kommuner. Dette skjer i Quality Expo Fornebu fra 19. til 21. april.

Det blir arrangert tematurer hvor besøkende kan bli guidet5 rundt i grupper på 12 personer eller færre. Det settes opp temavandringer for avløpsrensing/NoDig, forvaltning, drift og vedlikehold for bygg og eiendom, miljø og uterom og vannbehandling, automasjon, pumper og instrumenter.

Konferansen har utviklet seg til å bli en nødvendighet, og årets faglige og sosiale høydepunkt for kommunalteknikere fra hele landet – på tvers av ulike fagområder.

Årets program er laget i tett samarbeid med Bærum kommune, som bidrar med mange spennende tema, både i plenum og i de parallelle sesjonene.

Prosjektleder for Miljø & Teknikk 2016 og direktør i NKF, Torbjørn Vinje, er fornøyd med å ha fått på plass enda et tilbud til deltakerne på messen.

-Ved å delta på temavandringene tror vi at de besøkende kan optimalisere sin deltakelse på messen, sier Vinje.

Målet med messen er å tilby næringsliv og kommunaltekniske virksomheter et sentralt møtested for kunnskapsheving om produkter, fag og fagpolitiske spørsmål. Arrangementet er det mest sentrale møtested for alle som arbeider med kommunaltekniske oppgaver.

Arrangør for messen Miljø & Teknikk er Norsk Kommunalteknisk Forening og KS Bedrift i samarbeid med en rekke faglige og ideelle foreninger.