Via separate innkast for restavfall, plast og papir suges avfallet gjennom et rør fra boligområdene inn til mottakssentralene der avfallet komprimeres i containere og fraktes til gjenvinning eller destruksjon.

Miljøvennlig vakuumanlegg for innsamling av avfall på Fornebu

Fullautomatisert:

0

Det miljøvennlige vakuumanlegget for innsamling av avfall ligger på den tidligere flyplassen på Fornebu. På grunn av områdets størrelse har anlegget to mottakssentraler med hvert sitt hovedrørnett ut til boligområdene.

Norconsult har hatt ansvaret for prosjektledelse for hele prosjektet og prosjektering av hovedrør-systemet koordinert med annen infrastruktur på Fornebu. I tillegg har Norconsult hatt byggteknisk detaljprosjektering av avfallsanleggene, arkitektur og byggteknisk utforming av avfallsanlegg 1.

Anlegget er ubemannet, helautomatisk og styres fra mottakssentralene. Ved feil varsles servicepersonell. Utskifting av fulle/tomme containere på mottaksstasjonene gjøres manuelt.

Hovedrørnettet består av ett rør med 400 mm i diameter. Det er i hovedsak gravet ned i grøfter og har inspeksjonsluker med kummer for hver 50 meter. Ved siden av hovedrøret ligger styrekabel og trykkluftrør for styring og drift av ventiler som seksjonerer rørsystemet.

Boligene har tre innkastluker for rest/organisk-, papir- og plastavfall ved hvert innkastpunkt. En avfallstype av gangen suges fra boligområdene gjennom hovedrørnettet og til mottakssentral for behandling.

Les mer om det helautomatiske avfallsanlegget på Fornebu i Bærum kommune.