Partner Jørgen Festervoll i ADAPT Consulting etterlyser mer action fra bransjen i å overtale gårdeierne til energieffektivisering. Foto: ADAPT Consulting

– Byggebransjen må bli flinkere til å fortelle om mulighetene for energieffektivisering

Gårdeiere på hugget:

0

-Fra å være et ikke-eksisterende tema, har nå energieffektivisering blitt et vanlig tema i styrerommene, hevder partner Jørgen Festervoll hos ADAPT Consulting.

Partner Jørgen Festervoll i konsulentselskapet ADAPT Consulting AS utdyper:

-Nå er vi kommet over i fasen der vi har utredet nok. Muligheter og barrierer rundt energieffektivisering av yrkesbygninger er grundig kartlagt. Alle faggrupper er klar over dette, kundene er bevisste, nå må vi for alvor komme oss over i løsningsfasen!

-Det har skjedd en svært rask utvikling bare de siste to årene. Tidligere var energieffektivisering aldri på agendaen i styrerommene. Nå er det en fast post på programmet, hevder Festervoll.

Han peker på at virkemiddelapparatet aldri har vært bedre: Miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR, strengere tekniske byggeforskrifter, EPC-kontrakter som fordeler gevinst og risiko ved energieffektiviseringsprosjekter, bransjens generelle kompetanseheving til passivhuskrav og en rekke fora for faglig utveksling og kompetanseutvikling: Lavenergiprogrammet, Grønn Byggallianse, Enova, Interessegruppen for energieffektivisering i NELFO, ITB-forum (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) og møteplassen «Riktig med en gang» .

-Det har skjedd en svært rask utvikling bare de siste to årene. Tidligere var energieffektivisering aldri på agendaen i styrerommene. Nå er det en fast post på programmet, hevder Festervoll.

BREEAM er et viktig virkemiddel

Jørgen Festervoll peker på miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR som kanskje det viktigste virkemiddelet bransjen har for å gi en kunde incentiver for å gjøre noe med energibruken sin.

Å ha miljøklassifiserte bygg, er etter hvert blitt viktig for byggeiere og gir økt verdi på eiendommen, både i et salgs- og et utleiemarked. Og til og med om bygningen får en relativt lav klassifisering, er det fremdeles veldig mye bedre enn ingen klassifisering, sier Jørgen Festervoll.

Festervoll legger også til at BREEAM-NOR sørger for at metodikken og utfallet av klassifiseringen blir den samme, uansett hvilken faggruppe den initieres av.

-Dette er viktig for å få en objektiv vurdering av bygningen. Klassifiseringen skal ikke være motivert av noen faggruppes ønske om å selge inn nettopp deres løsninger, understreker Festervoll.

Les også hva fagsjef Espen Aronsen hos GK Inneklima sier: – Ofte er bygget godt nok, men utstyret og systemene er feil innstilt.

Fagsjef Vigdis Sværen uttaler at både NELFO og IEE merker økt interesse for energisparing, men at bransjen må bli flinkere til å selge inn løsningene.

– Vi merker at leietakere er mer miljøbevisste og påvirker gårdeierne, sier daglig leder Håkon Norvald Jacobsen hos installatøren Smart Elektro, i en annen artikkel på ITBaktuelt.