Rambøll har fått 1500 søknader på 30 stillinger som sommervikar

Rekruttering:

0

De siste årene har det vært en jevn vekst i antall søknader til sommerjobber hos Rambøll. I år er det dobbelt så mange søkere som i fjor, opplyser selskapet.

De har fått inn over 1500 søknader på 30 stillinger. Dette gir Rambøll gode muligheter til å håndplukke de beste hodene.

-Det er både hyggelig og gøy at Rambøll er en så attraktiv arbeidsgiver. Vi er så populære at de aller fleste dessverre vil få avslag, sier Miriam Dagnew, rekrutteringsansvarlig i selskapet.

-Jeg hatt spesielt fokus på å skive et «hyggelig avslag». Jeg har vektlagt viktigheten av at selv om man ikke får sommerjobb, kan Rambøll likevel være en arbeidsplass i fremtiden. Vi ansetter tross alt rundt 250 stykker i året, men har kun 30 sommerjobber tilgjengelig, forteller hun.

Viktig med karrieredager

I løpet av høsten og vinteren har Rambøll hatt 13 besøk på karrieredager på ulike skoler for å presentere selskapet og Miriam har vært ute på de fleste. Det å komme i kontakt med studentene tidlig er veldig viktig for oss, det handler om å bygge langsiktige relasjoner.

 – Vi fokuserer på hvorfor studentene skal velge Rambøll, og hva vi er, og hvordan vi som samfunnsrådgivere bidrar til å løse de store problemene for samfunnet. Vi vil også nå fremtidige ansatte, selv om det kan være mange år til, og fremtidige kunder, forteller Miriam.