Grønn Byggallianse med helt ny og forfriskende nettside

Grønn Byggalliianse har fått ny nettside, et område åpent for alle og et område for sine medlemmer.

0

På den åpne forsiden finner du alle Byggalliansens tipshefter og veiledere bak knappen Publikasjoner.

Bak Aktiviteter finner du blant annet vår nylig vedtatte Handlingsplan for 2016 og informasjon om de prosjektene Grønn Byggallianse jobber med. Her vil det fylles på med resultater etter hvert som prosjektene skrider fram.

Bak Kommende arrangementer finner du både egne og andres arrangementer som du blir anbefalt å delta på. Her  er årsmøtet i Grønn Byggallianse godt synlig, Riktig med én gang den 13. april er på plass, Forum for driftere den 21. april det samme og Eiendomssektorens veikart mot 2050 den 23. juni. Når egne arrangementer er gjennomført, vil du finne presentasjonene som ble holdt, bak fanen Nyheter og navnet på det aktuelle arrangementet.

På våre lukkede Medlemssider er det samlet både egne og andres publikasjoner og verktøy bak knappen Verktøykasse, under en faginndeling som tilsvarer fagtemaene i BREEAM. I en pressemelding skriver Byggalliansen at det også er etablert et interaktivt chatteforum med muligheter for å kommentere verktøy og prosjekter, tipse andre medlemmer om gode og dårlige løsninger og ellers bruke anledningen til å bruke det nettverket som medlemsmassen utgjør.

Bak knappen Inspirasjon vil det framover legges ut informasjon om nye løsninger som Grønn Byggallianse synes virker lovende, og at medlemmer på denne måten kan være oppdatert om det siste innen miljøriktig bygging, drift og forvaltning.