Hele Kristiansunds offentlige belysning skal bli intelligent

Først i Norge:

0

Det siste året har Kristiansund vært i gang med utskiftning av gatebelysningen, etter at kommunen overtok driften av gatebelysningen fra det lokale el-verket. De gamle lampene var av forskjellig fabrikat, noe som gjorde vedlikeholdet vanskelig, da alt måtte sjekkes manuelt av en tekniker som måtte opp i mastene.

Dette er nå fortid, Kristiansund har fått installert de første 500 LED-armaturene som er intelligente og kan kommunisere med programmet CityTouch via nettet. Det betyr at gatebelysningen i Kristiansund, som den første norske kommune, nå kan overvåkes via CityTouch og styres individuelt. Det smarte systemet gavner både driftskontoret, miljøsiden – med en energibesparelse på opptil 70 prosent – og teknikerne.

– Med det gamle systemet brukte vi mange penger og ressurser på vedlikehold, særlig på grunn av at vi måtte sjekke alle lamper manuelt. Det nye systemet representerer fremtiden, hvor vi kan overvåke og ha kontroll over våre armaturer. Vi kan senke energiforbruket mye, og vi sparer til og med mange arbeidstimer på at vi ikke må ut å kontrollere gatelysene manuelt, sier Christian Toven, driftsingeniør hos Kristiansund Kommune, og utdyper:

– Før hadde vi svært dårlig oversikt over gatebelysningen. Feilmeldingene kom ofte fra innbyggerne, og så måtte vi ut og sjekke hvilken type lampe det var snakk om, og om vi hadde reservedeler. Nå får vi bare en mail hvis en lampe går i stykker, og kan raskt få ordnet med utskiftning, sier Christian Toven.

Det nye systemet heter City Touch og er produsert av Philips. Kommunen har montert LED-armaturer av typen Copenhagen LED og Iridium3 LED, som gir bedre og mer energibesparende lys enn den gamle typen gatelys. Kommunikasjonen med systemet skjer ganske enkelt via mobilnettet. Dermed kan hvert enkelt armaturs tilstand overvåkes.

Lysstyrken kan styres individuelt på forskjellige tider av døgnet og året, el-forbruket kan lett avleses og teknikeren kan stille diagnosen over internett uansett hvor han måtte befinne seg sånn at han vet hvilken oppgave som skal løses før han reiser ut.

– Alt dette gjør CityTouch til et unikt system og en gevinst for Kristiansund Kommune, og på grunn av at Philips bruker mobilkommunikasjon kan man plassere armaturene hvor man ønsker i byen og fortsatt ha full kontroll. Systemet sikrer energibesparelse ved at man benytter LED, men det er spesielt den intelligente lysstyringen av armaturene som gjør systemet besparende. Man får alle fordeler uten å gå på kompromiss med trafikantenes eller innbyggernes sikkerhet, sier Bjørn Rune Steinsland, salgssjef for utendørs belysning hos Philips.

De første 500 armaturene er installert, noe som tilsvarer knapt ti prosent av byens belysning. Ytterligere 5000 vil bli skiftet ut i løpet av de kommende åtte til ti år, så hele byens belysning blir intelligent.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra innbyggerne på de nye gatelysene i byen, og så er det flott å kunne kombinere den nye teknologien med miljøbesparelser, sier Christian Toven.

CityTouch

CityTouch er en plug & play løsning for storskala styring og overvåkning av utendørsbelysningen via GSM-nettet. Med intelligente armaturer og det sky- og webbaserte systemet CityTouch, blir resultatet en energieffektiv løsning med minimalt vedlikehold som gjør styringen smartere.
 
Hva om gatebelysningen var intuitiv nok til å vite når den skal lyse lengre og når den skal slå seg av? Hva om du enkelt kunne kontrollere via nettet hvor mye energi gatebelysningen bruker og hvilke lyktestolper som trenger reparasjon? Hva om byen din hadde full kontroll over belysningen, innstillingsplaner og dimmenivåer? Hva om byen din hadde tilgang til detaljert datavisualisering og -analyse, for deretter å kunne ta bedre beslutninger?
 
Philips tror at dette ville skape en by som var mer bærekraftig og mer effektiv, og til syvende og sist gjøre den til et bedre sted å bo. Dette er grunnlaget for utviklingen av CityTouch.
 

CityTouch er en programvareplattform for utendørsbelysning. Den tilbyr enkle nettapplikasjoner for styring av gatebelysning og analyse av belysningsdata.

CityTouch-programvaren kobler sammen alle lysressursene i infrastrukturen din og skaper nye muligheter for å spare penger, ivareta innbyggernes sikkerhet og forbedre driftseffektiviteten.