NGBC med seminar om Frontbygget, et av Oslos nye Excellente bygg

Ettermiddagstreff:

0

På HasleLinje er 500 industriarbeidsplasser i ferd med å bli til 6 000 kontorarbeidsplasser og 800 boliger, og et lukket industriområde utvikles til en åpen ”bydel”. Prosjektet har høye miljøambisjoner og alle nye næringsbygg på området skal BREEAM-NOR-sertifiseres.

NGBC – Norwegian Green Building Council arrangerer et ettermiddagsseminar for å gi et innblikk i denne nye ”bydelen” som er under utvikling på HasleLinje.

Programmet denne ettermiddagen er:

HasleLinje – Et av Oslos største utviklingsprosjekter

HasleLinje omfatter både bolig, handel og næringsbygg. Nina Hage, markedssjef HasleLinje og Christian Geelmuyden, utleiesjef HasleLinje presenterer utviklingsprosjektet og miljøambisjonenes fordeler og ulemper.

BREEAM-NOR – Et strategisk valg

Höegh Eiendom og AF Gruppen har høye miljøambisjoner og har tatt et strategisk valg om å sertifisere alle nybygg i henhold til BREEAM-NOR. Eirik Thrygg, adm.direktør i Höegh Eiendom forteller om bakgrunnen for valget.

Fra skepsis til suksess i Frontbygget

Oslo kommune Bymiljøetaten er leietakere i Frontbygget som er sertifisert BREEAM-NOR Excellent. Seniorkonsulent Morten Haugen som var ansvarlig for flytteprosessen forteller om deres erfaringer og opplevelser med å bli leietaker i et av Oslos mest bærekraftige kontorbygg.

Mer om ettermiddagsseminaret på hjemmesiden til NGBC