Grønn Byggallianses seks tipshefter om energi og tekniske anlegg

Grønn Byggallianse har utarbeidet seks tipshefter, hvorav ”Forenkling av tekniske systemer” er den nylig utgitte i serien. Disse tipsheftene gir en fin oversikt over det tema hvert hefte beskriver.

0

De to første heftene; ”Avvik mellom beregnet og reell energibruk” og ” Overtakelse av tekniske anlegg” kom i 2014, ” Riktig med en gang” kom i fjor, og allerede dette året er to tipshefter på plass;  ”Solenergianlegg” og nå i mars kom tipshefte nummer seks; ”Forenkling av tekniske systemer”, forfattet av Arne Førland-Larsen, Ingrid D. Halderaker og Katharina Th. Bramslev.

Innledningsvis blir det påpekt at de fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima.

Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og kjølesystem være en smart løsning for å oppnå mer kostnadseffektive og miljøvennlige bygg? Spørsmålet stilles i tipsheftet for det går inn på flere konkrete eksempler, for nettopp å gi svar.

Svarene utdypes med grafer og illustrasjoner, blant annet slik som bildet nedenfor.

Tipsheftene ligger lett tilgjengelig på Byggalliansens nye hjemmeside.