På vei mot enklere tekniske anlegg

Tekniske anlegg er ofte unødvendig kompliserte, krevende å drifte og levetiden forkortes i praksis. Kortere leiekontrakter kombinert med leietakere som skal “ha alt nytt” betyr at mesteparten av teknikken må rives ut hvert femte år.

0

Forskningsprosjektet Naturligvis og Grønn Byggallianse arrangerte forrige uke seminar om passiv klimatisering av bygg. Forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor trakk da frem særlig to grunner til at tekniske anlegg må bli enklere: Teknikken har i mange tilfeller blitt så komplisert at det blir altfor krevende å drifte, og kortere leiekontrakter kombinert med leietakere som skal “ha alt nytt” betyr at mesteparten av teknikken må rives ut hvert femte år.

Resultater fra skisseprosjektet for Avantors Gullhaug Torg ble presentert på seminaret. Deler av dette bygget planlegges med naturlig ventilasjon, etter inspirasjon fra 2226-bygget i Lustenau. Et viktig prinsipp er varierende luftmengder gjennom året.

– Temperatur og relativ fuktighet er mye viktigere enn luftmengdene for opplevd luftkvalitet, påpekte sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk. Han mener forskning gir støtte for å tilpasse luftmengder etter årstid, særlig i de kaldeste periodene.

Professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet understreket at naturlig klimatisering ikke bare handler om naturlig ventilasjon.

– Det er ikke enten-eller. Man må forsøke å finne den løsningen som passer til bygget”, sier han. Dette er i tråd med prinsippene i Grønn Byggallianses tipshefte og veileder til enklere tekniske anlegg, som også ble presentert på seminaret. Veilederen beskriver også løsningen i det mye omtalte 2226-bygget, og relevans for norske forhold.

Uansett løsning er det viktig å ivareta kravene til inneklima – og det er ikke det samme som krav til luftmengder.

– Mekanisk ventilasjon er prosjektert etter noen forutsetninger. Hvis ikke forutsetningene holder, holder heller ikke løsningen. Ventilasjonsbransjen har i virkeligheten ikke særlig fokus på inneklimakrav; de har primært fokus på luftmengder”, mener Heiselberg.