Veidekke skal bygge Baksalen skole som blir verdens nordligste BREEAM-bygg

Hammerfest:

0

Den nye Baksalen skole skal bygges ved siden av den eksisterende Baksalen skole, og det nye bygget blir på nær 6.800 m2 inkludert idrettshall.

Skolen dimensjoneres for å være en to-parallell skole med inntil 425 elever fra første til syvende trinn, inklusive en innførings­klasse med inntil 25 elever og base for alternativ opplæring for mellom 3 – 5 elever.

Skolebygget skal inneholde ordinære klasserom, grupperom, spesialrom (musikk, mat og helse, kunst og håndverk), bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober. 

Byggearbeidene skal utføres av Hammerfest Entreprenør sammen med Veidekkes øvrige entreprenørvirksomhet i Nord, mens Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg er involvert med levering og montering av betongelementer til bygget.

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med alle involverte parter og med bruk av planleggingsverktøy som LEAN og BIM.

Kontrakten omfatter i tillegg en opsjon på en fire-avdelings barnehage som skal bygges i den gamle Baksalen skole. Opsjonen omfatter forprosjekt og gjennomføring der byggearbeidene skal starte opp straks den nye skolen er ferdig og avsluttes høsten 2018. 

– Dette er et viktig prosjekt for Hammerfest og det er viktig for Veidekke i Nord. Vi er stolte og takknemlige for å ha blitt valgt til entreprenør, og ser nå frem til endelig å komme i gang med byggearbeidene. Vi gleder oss spesielt over å få bygge dette grensesprengende miljøbygget helt nord i Finnmark, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør Nord.

Byggearbeidene starter opp nå i april, og skolen skal være ferdigstilt høsten 2017. 

Foto under: Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entreprenør (t.v.) og rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest kommune gleder seg over at ny skole skal bygges.